22. februar 2023

Sammenhænge mellem børns trivsel og kvalitet i dagtilbud

KL afholder den årlige dagtilbudskonference den 31. maj 2023, hvor professor ved blandt andet Aalborg Universitet, Thomas Nordahl med sit oplæg vil sætte fokus på sammenhængen mellem børns trivsel og kvaliteten i dagtilbud.

Ifølge Thomas Nordahl er den pædagogiske praksis i dagtilbud afgørende for at realisere alle børns potentialer. På KL’s dagtilbudskonference vil han fortælle om et stort forsknings- og udviklingsprojekt i 160 dagtilbud i Norge. Resultater fra projektet viser bl.a., at kvaliteten er forbedret i dagtilbuddene, ligesom børns trivsel og læring også er steget over tid. Denne udvikling skyldes et systematisk fokus på den almenpædagogiske praksis over tid, hvor vigtigheden af børns deltagelse er i centrum. Effekten har været gældende for alle børn, men især de børn der har udfordringer og er i en udsat position.

Du kan læse meget mere om det øvrige program for konferencen her (kl.dk)

×

Log ind