25. januar 2023

Netværksmøde med fokus på rekruttering og fastholdelse på dagtilbuds- og skoleområdet

Manglen på arbejdskraft er begyndt at slå igennem på børne- og ungeområdet, hvor stadig flere kommuner i stigende grad oplever, at det er vanskeligt at rekruttere tilstrækkelig kvalificerede fagprofessionelle. Derfor er alle kommuner optaget af, hvordan det kan blive attraktivt at blive og fastholde flere medarbejdere i dagtilbud og skoler. Det kan handle om branding af fagene og professionsuddannelserne, gode erfaringer med praktikforløb, understøttelse af overgang fra uddannelse til job, seniorinitiativer, nedbringelse af sygefravær, flere på fuldtid mv.

KL’s netværk for kommunale konsulenter på dagtilbuds- og skoleområdet sætter på næste netværksmøde den 28. februar 2023 fokus på rekruttering og fastholdelse og hvilken betydning arbejdskraftsmanglen får for opgaveløsninger, når den både rammer skoler, institutioner og konsulentgangene i forvaltningerne.

Frederikksund Kommune holder oplæg på netværksmøder for at fortælle om, hvordan de arbejder med en innovativ tilgang til udfordringen. Julie Becher, direktør i Frederikssund Kommune vil bl.a. fortælle om, hvordan de med afsæt i designthinking og maker didaktik som metode har grebet udviklingsarbejdet med rekruttering og fastholdelse an. ”At arbejde med designthinking og innovation kræver samarbejde og inddragelse af dem, som man prøver at lave løsninger for. Det har i Frederikssund Kommune betydet en bred inddragelse af medarbejdere, MED-systemet, videnspersoner og fagbevægelsen for - i samarbejde - at designe de bedste ideer”, siger Julie Becher.

Programmet til netværksmødet rummer ligeledes et oplæg fra Michael Laursen, kontorchef i KL, der giver den generelle indflyvning til manglen på arbejdskraft som den største udfordring for fremtidens velfærd. Her viser KL’s analyser, at der på tværs af den offentlige og private sektor kommer til at mangle omkring 90.000 medarbejdere i 2030, og 44.000 alene i kommunerne.

Udfordringen med manglen på arbejdskraft er ikke blot et problem i skoler og dagtilbud, det vil også rykke ind i forvaltningen og på konsulentgangen. Line Arnmark, selvstændig rådgiver og konsulent inden for ledelse og organisationsudvikling kommer og holder oplæg om, hvordan konsulentens landskab sandsynligvis også ser anderledes ud i fremtiden, når kommunerne samtidig med udfordringer med rekruttering og fastholdelse har udsigt til administrative besparelser.

På netværksmødet vil der også være god tid til videndeling og sparring på tværs af kommuner.

Tre årlige møder

KL’s netværk for kommunale konsulenter på dagtilbuds- og skoleområdet mødes 3 gange årligt. Netværksmødet den 28. februar 2023 er det første af tre årlige møder. På de kommende netværksmøder stiller vi skarpt på andre aktuelle emner, faglige problemstillinger og rollen som kommunal konsulent på børne- og ungeområdet. Ligeledes vil der på netværksmøderne være oplæg fra forskere, organisationer, kommuner og praktikere, og naturligvis god tid til drøftelser og sparring på tværs af kommuner.

Tidligere netværksmøder har haft fokus på blandt andet faglig ledelse, stærke børnefællesskaber, kvalitetsudvikling i spændet mellem kommunal og decentral styring, og kommunal økonomi med særligt fokus på dagtilbuds- og skoleområdet.

Konsulenter fra 43 kommuner er med i netværket i 2023.

Tilmelding til netværket

Netværksmøderne i 2023 afholdes i Odense Congress Center på følgende datoer:

  • Tirsdag d. 28. februar 2023
  • Tirsdag d. 13. juni 2023
  • Tirsdag d. 10. oktober 2023

Prisen for at deltage 1-2 konsulenter er 9600 kr. eksklusive moms.

Prisen for at deltage 3-5 konsulenter er 14600 kr. eksklusive moms.

Vil I deltage i konsulentnetværket i 2023, så har I nu mulighed for at tilmelde jer ved at kontakte Malthe på MKLA@kl.dk.

×

Log ind