01. februar 2023

Netværk om bevægelse og motorik i dagtilbud

I marts afholdes det første møde i KL’s netværk om bevægelse og motorik i dagtilbud. Der er stadig mulighed for at tilmelde sig netværket – senest den 15. februar 2023.

Bevægelse blandt de yngste børn er ikke blot afgørende for deres motoriske udvikling, men også for deres læring og trivsel. KL opstarter et nyt netværk, som skal sættes fokus på, hvordan man kan understøtte og skabe gode rammer for bevægelse i dagtilbud. Netværket skal både give inspiration til arbejdet med bevægelse og motorik i dagtilbud, men det er også en mulighed for at sparre og erfaringsudveksle med andre medarbejdere på tværs af kommuner.

Den pædagogiske ramme for bevægelse

På det første netværksmøde vil bl.a. Tanja Christensen, lektor ved VIA University College fortælle om, betydningen af bevægelse i dagtilbud, samt hvordan man kan arbejde systematisk med at understøtte en bevægelseskultur – både i dagtilbud og på forvaltningsniveau. Dagen byder også på et oplæg fra Ronni Mathiassen, pædagogisk leder i Børnehuset Troldhøj, der arbejder indgående med risikofyldt leg for at skabe alsidige og udviklende pædagogiske læringsmiljøer, der motiverer børn til at være modige i deres bevægelser. Ronni vil bl.a. fortælle om, hvordan de arbejder med risikofyldt leg, der giver børnene mulighed for kropsligt at udfordre sig selv, og hvad det kræver som leder at skabe rammerne for netop dette.  

Om netværket

Der afholdes to møder årligt i netværket. Tilmelding sker for et år ad gangen. Det første møde foregår fysisk den 15. marts 2023 i KL-huset, mens det andet møde foregår virtuelt den 13. september 2023. Netværket henvender sig både til kommunale konsulenter, dagtilbudsledere og pædagoger, der til daglig arbejder med motorik og bevægelse i dagtilbud.

Du kan læse mere om netværket og tilmelde dig ved at klikke her. 

×

Log ind