06. juni 2023

KL's netværk for kommunale konsulenter sætter fokus på digital velfærd på børne- og ungeområdet

Kommunerne spiller en afgørende rolle i den digitale transformation af velfærdssamfundet, som vi kigger ind i. Mangel på arbejdskraft og pressede kommunale budgetter kalder på nye velfærdsløsninger – og nogle af dem er digitale. Det stiller krav til de kommunale organisationer og kapacitet i organisationen til at arbejde digitalt.

Næste møde i KL's netværk for konsulenter på skole - og dagtilbudsområdet 

På mødet den 13. juni 2023 i KL´s netværk for konsulenter på skole- og dagtilbudsområdet er temaer digital velfærd. Her vil Pernille Halberg Salamon, kommunaldirektør i Hørsholm, kaste lys over den ændring i tankegang, som den digitale udvikling kræver i kommunerne.

Konsulent i KL, Laura Skytte Andersen præsenterer KL's teknologiradar og modenhedsværktøj. Oplægget vil give indblik i det kommunale teknologilandskab, relevante cases på dagtilbuds- og skoleområdet og organisatoriske forhold, som er vigtige for digital transformation. Ligeledes skal vi høre om tidsbesparende teknologi, hvor kommuner med teknologiens hjælp har frigivet tid til andre opgaver, til glæde for borgere og medarbejdere.

Komponents AI-ekspert Thøger Terp vil give indblik i, hvordan sprogmodeller som ChatGPT kan anvendes i kommunerne, og han vil vende de overvejelser der skal til for at kunne bruge teknologien på en fornuftig og ansvarlig måde.

Etiske overvejelser og forvaltningsretlige principper er nøgleelementer i udviklingen af digital velfærd. Netværkets deltagere opfordres til at reflektere over, hvordan de kan implementere digitale løsninger i praksis, overholde lovgivningen, og være forberedt på at tilpasse sig, når nye teknologier bliver tilgængelige. Til det kommende møde vil netværket drøfte og udveksle ideer og erfaringer om digital velfærd, hvor konsulenterne kan støtte hinanden i at navigere i en verden præget af store teknologiske fremskridt.

Tre gange årligt samles konsulenter fra næsten 40 kommuner fordelt over hele Danmark. På disse netværksmøder fokuseres der på aktuelle emner og faglige problemstillinger, der berører rollen som kommunal konsulent inden for dagtilbud- og skoleområdet. Møderne indeholder oplæg fra forskere, organisationer, kommuner og praktikere, og der er tid til diskussion og tværkommunal sparring. Hvis din kommune ikke allerede er en del af netværket, er der mulighed for at tilmelde sig og deltage i mødet den 13. juni, ved at kontakte Malthe Kjærsgaard Larsen på MKLA@kl.dk .

×

Log ind