09. marts 2023

Bliv klogere på leg og legende læring i overgangen fra dagtilbud til skole/SFO på dagtilbudskonferencen 2023

KL afholder den årlige dagtilbudskonference den 31. maj 2023, hvor forsker ved Life-lab, Søren Smidt vil sætte fokus på legende læring i overgangen fra dagtilbud til skole/SFO på en af konferencens temamøder.

Leg og legende læring i overgangen fra dagtilbud til skole/SFO

Leg og legende læring kan være med til at skabe tryghed og genkendelighed blandt børn i overgangen fra dagtilbud til skole/SFO. Ved at tage udgangspunkt i en fælles didaktisk referenceramme kan man, ifølge Søren Smidt, arbejde med at styrke børnenes oplevelse af sammenhæng i overgange samt styrke deres deltagelsesmuligheder i legefællesskaber. På temamøde 7 vil Søren Smidt fortælle om konkrete erfaringer fra et udviklingsprojekt i seks kommuner. På tværs af de seks kommunerne har leg og legende læring været afsættet for at skabe en sammenhængende overgang mellem dagtilbud og skole/SFO. 

Videomateriale og relevante artikler fra udviklingsprojektet Legende Læring

Find mere om udviklingsprojektet leg og legende læring på KL's side om Legende læring  (kl.dk)

Tilmelding til KL’s Dagtilbudskonference 2023 

KL afholder den årlige dagtilbudskonference i Odense Congress Center den 31. maj 2023. Temaet for konferencen er stærke børnefællesskaber og sætter fokus på, hvordan den pædagogiske praksis kan være med til at understøtte børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.  

Du kan læse meget mere om det øvrige program for konferencen og tilmelde dig konferencen ved at tilgå KL's side om dagtilbudskonferencen (kl.dk)

×

Log ind