20. januar 2023

10 budskaber til ny regering fra landets kommuner

Flere og flere børn og unge har det svært og trives hverken i børnehaven, i skolen eller når de har fri. Op mod 20 procent af børn og unge har behov for særlig støtte i skolen og mere end fem procent går i specialtilbud. Det er alarmerende tal. Derfor har landets kommunalbestyrelser samlet en række budskaber til den nye regering vedr. trivsel og stærke børnefællesskaber.

Det er en kommunal kerneopgave at sikre dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud med gode rammer for børnefællesskaber. Vi må ikke blot tale om inklusion og segregering. Vores almene tilbud skal være det bærende. De skal kunne rumme de børn, vi møder, og den mangfoldighed, de repræsenterer. Og arbejdet med at sikre trivsel og stærke børnefællesskaber kalder på løsninger, som både styrker de brede og rummelige fællesskaber og sikrer gode tilbud til de børn og unge, som har behov for andre rammer.

Men opgaven er enorm for landets 98 kommuner, og samarbejdet omkring den fælles opgave med at skabe trivsel og stærke børnefællesskaber er afgørende for, at vi kan lykkes. Derfor har kommunalpolitikere på tværs af landets 98 kommuner drøftet udfordringen med mistrivsel og stigende segregering til specialområdet. På den baggrund er de vigtigste budskaber til regeringen samlet.

Samtale med Børne- og Undervisningsminister på KL’s Børn & Unge Topmøde

Budskaberne vil blive overrakt til ny børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye under KL’s Børn & Unge Topmøde den 26.-27. januar. Her vil budskabet blandt andet være, at de almene tilbud i dagtilbud og skoler skal være det bærende. De skal kunne inkludere de børn, vi møder, og den mangfoldighed, de repræsenterer, så flere børn og unge får et godt afsæt for at få en uddannelse og et godt liv. Det kræver høj kvalitet, pædagogisk personale med special- og socialpædagogisk viden og læringsmiljøer, der skaber deltagelsesmuligheder for alle børn.

Se alle 10 budskaber fra kommunerne til regeringen her:

  • PDF

    Budskaber til ny regering - BUTM 2023.pdf

 

×

Log ind