17. juni 2022

Virtuelle temadage om evalueringskultur i dagtilbud

I efteråret 2022 sætter KL fokus på evalueringskultur i dagtilbud med to virtuelle temadage. Den første finder sted den 12.september – og du kan allerede tilmelde dig og dine kollegaer nu.

Evalueringskulturen står helt centralt i den styrkede pædagogiske læreplan og er et vigtigt element i at sikre løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan (EVA 2022) viste, at der er et stort potentiale for at styrke evalueringskulturen i dagtilbuddene yderligere. Derfor sætter KL fokus på evalueringskulturen i dagtilbud med to virtuelle temadage i efteråret 2022.

Den 12. september afholdes den første temadag fra 09.30-15.30. Dagen vil byde på en række faglige oplæg, der tager udgangspunkt i, hvad vil det sige at arbejde med evalueringskultur i den pædagogiske praksis, hvordan det kan være en del af ledelseskæden samt hvad der skal til for at udvikle en fagprofessionel kultur, hvor det pædagogiske personale i dagligdagen forholder sig refleksivt til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes behov. Derudover vil Hillerød Kommune fortælle om, hvordan de arbejder med opbygning og udvikling af evalueringskapacitet i forvaltningen og de enkelte dagtilbud.

Temadagen henvender sig til konsulenter og chefer fra forvaltningen samt dagtilbudsledere. I løbet af dagen vil der være tid til refleksion og gruppedrøftelser, så de faglige input kan tages ned i egen praksis og organisation. Deltager der flere fra samme kommune, vil refleksion ske i egen gruppe, mens deltagere, der deltager enkeltvis, vil indgå i tværgående refleksionsgrupper.

Pris for deltagelse er 995 kr. per person. For grupper på mere end fire personer er prisen 4000 kr. samlet.

Tilmeldingsfristen er mandag den 5. september 2022.

Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig her.

Anden temadag afholdes den 24. november. De virtuelle temadage er en del af et større fokus på at styrke evalueringskulturen i dagtilbud, som KL og KOMPONENT samarbejder om i efteråret 2022 og foråret 2023. Parallelt med temadagene udbyder KOMPONENT to kurser om hhv. evaluering som udvikling af praksis samt faglig ledelse af fagprofessionelles arbejdes med evalueringskultur. Læs mere om kurserne her og her.

×

Log ind