22. november 2022

Trivsel på tværs af området

På KL’s Børn & Unge Topmøde er der mulighed for at deltage i flere spændende temamøder. Der sættes blandt andet fokus på trivsel på tværs af 0-18-årsområdet.

Kom til temamøde om trivsel på tværs af 0-18 årsområdet

Flere og flere børn og unge har det svært i hverdagen og trives ikke i hverken børnehaven, skolen eller når de har fri. Det kalder på løsninger, der kan styrke børn og unges trivsel i de kommunale tilbud og hverdagen. Temaet for årets Børn & Unge Topmøde er ”Trivsel og stærke børnefællesskaber”, og sætter i år fokus på den politiske ledelse af at sikre, at ingen børn går gennem livet uden at trives og være en del af et stærkt fællesskab. De mange forskellige trivselsindsatser, der har været afprøvet i de senere år, har ikke kunnet vende udviklingen med stigende mistrivsel hos børn og unge. Der ser ud til at være behov for en mere helhedsorienteret tilgang.

Børn & Unge Topmødet samler over 1.500 deltagere fra kommuner, stat samt interesse-, videns- og uddannelsesorganisationer til oplæg, drøftelser, debat og netværk på børne- og ungeområdet.

På KL’s Børn & Unge Topmøde er der mulighed for at deltage i flere spændende temamøder. Temamøderne belyser forskellige udfordringer og aspekter af børne- og ungeområdet under årets tema. Et af disse temamøder er ”Trivsel på tværs af 0-18 årsområdet – hvorfor mistrives så mange børn og unge?”. På temamødet vil Noemi Katznelson, professor fra Aalborg Universitet og Helle Rabøl fra NO!SE med speciale i børns og unges trivsel kigge bredt på børn og unges liv og opvækstbetingelser, som de ser ud i dag.

På temamødet vil deltagerne få mulighed for med sparring fra forskerne at drøfte og kvalificere bud på elementer og sammenhænge, der har betydning for børns og unges mistrivsel. I fællesskab skal der drøftes forskellige tilgange til at afhjælpe og forebygge mistrivsel på tværs af 0-18-års-området.

Læs meget mere om Børn & Unge Topmødet og de forskellige temamøder her Børn & Unge Topmøde (kl.dk) 

 

×

Log ind