19. december 2022

Trivsel og mistrivsel på den nationalpolitiske dagsorden

KL afholder Børn & Unge Topmøde den 26.-27. januar 2023 i Aalborg Kongres & Kultur Center under temaet ’Trivsel og stærke børnefællesskaber’.

Topmødet samler 1500 kommunalpolitikere, direktører, ledere og andre interessenter på området for at drøfte den vigtige opgave med at sikre, at alle børn og unge trives og har del i et fællesskab.

Det kræver stærk politisk ledelse og et stærkt kommunalt samarbejde. Derfor sætter topmødet særligt fokus på kommunalpolitikernes rolle i en tid, hvor trivsel og mistrivsel er kommet stærkt på den nationalpolitiske dagsorden. På topmødet vil Noa Redington belyse, hvad det aktuelle nationalpolitiske landskab betyder for opgaven med at lede området i egen kommune, herunder hvilket ansvar, kommunerne står med:

”Det er ligesom vejret. Alle taler om børn og unges trivsel. Men ingen gør noget ved det. Altså bortset fra kommunerne, der står med ansvaret for daginstitutioner og skoler, klubber og idræt og alle de andre steder hvor fællesskaber trives og skabes. Men har vi sendt kommunerne på en umulig opgave når det handler om trivsel? Hvor starter og slutter det. Sat på spidsen: Hvor går grænsen mellem at være psykolog og politiker?”

På topmødet vil der derudover også være oplæg med fokus på kommunal ledelse, blandt andet med afsæt i undersøgelser om samspillet mellem politikere og forvaltning.

Topmødet sætter foruden flere oplæg i plenum fokus på flere forskellige områder af børne- og ungeområdet i en række temamøder, herunder overgange, de unge udenfor fællesskabet og økonomisk styring.

Klik her, for at læse mere om topmødet, se programmet og tilmelding.

×

Log ind