07. februar 2022

Temamøde 2 om tilsyn den 31. marts

Torsdag den 31. marts 2022 afholder KL virtuelt temamøde om kommunal tilsynspraksis i dagtilbud.

Den 1. januar 2022 trådte en ændring af dagtilbudsloven i kraft, der bl.a. betyder, at kommunerne skal justere tilsynspraksis på dagtilbudsområdet. De nye krav til kommunernes tilsyn skal være implementeret senest den 1. maj 2022.

For at understøtte kommunernes arbejde med udvikling af egen tilsynspraksis inviterer KL til endnu et temamøde om tilsyn i dagtilbud. På temamødet dykker vi ned i nogle af de elementer, der er i fokus i ny lovgivning om styrket tilsynspraksis og ser også på, hvad der kendetegner mangelfuld kvalitet i dagtilbud, som tilsynet derfor skal være opmærksom på. Der vil bl.a. blive sat fokus på, hvordan man arbejder med børneperspektivet ind i en tilsynskontekst, og hvordan man sikrer en vidensopbygning på baggrund af tilsynet, så det fører til reel organisatorisk forandring og kvalitetsudvikling. STUK orienterer ydermere om det statslige tilsynsrejsehold.

Kommunale cases eksemplificerer arbejdet med temaerne, og der vil være vidensoplæg fra Anne Mette Møller, sociolog og ph.d i statskundskab, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse/VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Søren Schmidt, Cand. Psych., Life-lab og Persille Schwartz, teamleder, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Praktisk information

Temamødet afholdes den 31. marts fra 9.30-15.30 på Microsoft Teams. 

Prisen for at deltage er 995 kr. eks. moms pr. deltager. Hvis kommunen tilmelder fem eller flere deltagere samlet, vil den samlede pris være 4000 kr. eks. moms. Hvis I tilmelder fem eller flere vil rabatten fremgå af fakturaen, som udsendes efter temamødets afholdelse. 

Program og tilmelding:

Du kan finde programmet og tilmelde dig her. Spørgsmål til temamødet kan rettes til stnl@kl.dk

×

Log ind