03. februar 2022

Styrket evalueringskultur i dagtilbud

På baggrund af den nye dagtilbudslov, har KL og BUPL udarbejdet publikationen "Fra evaluering til evalueringskultur". Publikationen har til formål at inspirere arbejdet med at udvikle en stærk evalueringskultur.

Den nye dagtilbudslov trådte i kraft 1. juli 2018. Et væsentligt element heri er den styrkede pæda­gogiske læreplan, som skal sikre, at alle børn, uanset forudsætninger og forudgående erfaringer, møder stimulerende og inkluderende pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet. Helt centralt for at indfri disse ambitioner er en stærk, lokalt forankret evalueringskultur, hvor det pædago­giske personale løbende udvikler og kvalificerer det pædagogiske læringsmiljø, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse understøttes.

På den baggrund har KL og BUPL igangsat et projekt, der gennem forskellige initiativer sætter fokus på at formidle gode eksempler fra praksis, som kan inspirere dagtilbud og kommuner i arbejdet med at udvikle en stærk evalueringskultur.

Indsigterne og projektets konklusioner er udarbejdet af BUPL og KL med sparring og inspiration fra No Emil Sjöberg Kampmann, som er Ph.d. og uddannelsesleder ved Københavns Profes­sionshøjskole og Line Skov Hansen, studielektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet.

Publikationen har til formål at inspirere arbejdet med at udvikle en stærk evalueringskultur gennem de grundelementer, som pædagoger, ledere og forvaltninger peger på. Publikationen er særligt henvendt til dagtilbud og forvaltninger, men vi ønsker også bredt at formidle viden om og indsigter fra arbejdet med at udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø, så børne­nes trivsel, læring, udvikling og dannelse styrkes.

Udover publikationen er indsigterne også formidlet i en podcast og en række artikler, se mere her >>

 

  • PDF

    Fra evaluering til evalueringskultur.pdf

 

×

Log ind