25. august 2022

Seminar om dialog om skoleudvikling – Få inspiration til at lave jeres eget lokale Sammen om skolen

Hvordan skaber man gode rammer for lokalt samarbejde og dialog om folkeskolen? Kan man lave en lokal version af ”Sammen om skolen”? Hvordan kan en stærk lokal dialog bane vej for mere frihed til skolerne og samtidig styrke det samlede lokale skolevæsen?

KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen inviterer til halvdagsseminar om dialog om skoleudvikling – hvor I bl.a. får mulighed for at drøfte disse spørgsmål.

På seminaret får I faciliteret en drøftelse af, hvordan I lokalt kan styrke det gode samarbejde om skoleudviklingen i jeres kommune. Et samarbejde, hvor relevante lokale aktører omkring folkeskolen har løbende dialog om, hvordan folkeskolen udvikler sig bedst muligt i jeres kommune.

Målgruppen er de lokale aktører på skoleområdet. Det kan være politikere, forvaltninger, skoleledere, medarbejdere samt lærerkredse og tillidsrepræsentanter. Det er ikke et krav, at alle nævnte aktører deltager, ligesom man kan vælge at tage andre lokale aktører med – fx skolebestyrelsesformænd. Man opfordres dog til at deltage med repræsentanter for flere lokale aktører på skoleområdet, og at man lokalt koordinerer tilmeldingen.

Seminaret bliver faciliteret af ledelseskonsulenterne Klaus Majgaard og Line Arnmark, som har udviklet en række virksomme mekanismer. Læs mere om de seks virksomme mekanismer til dialog om skoleudvikling her.

Tilmelding til seminaret

Der bliver holdt to seminarer - et i Aarhus og et i København. Prisen for at deltage i ét seminar er 300 kr. pr. person eksklusiv moms.

Seminar - Aarhus

Tid: Den 10. november 2022 kl. 12:00 - 16:00

Sted: DGI-Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus

Der er frokost kl. 12.00 - 12.45

Seminar - København

Tid: Den 23. november 2022 kl. 12:00 - 16:00

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel København, Amager Boulevard 70, 2300 København

Der er frokost kl. 12.00 - 12.45

Du kan tilmelde dig seminaret ved at klikke på et af de nedenstående links til tilmelding. Vær opmærksom på, hvilket seminar du tilmelder dig.

Tilmelding - Aarhus

Tilmeld dig som deltager ved at følge linket til vores tilmeldingsside. Her kan du også læse alt det praktiske om seminarets afvikling.

Tilmelding - København

Tilmeld dig som deltager ved at følge linket til vores tilmeldingsside. Her kan du også læse alt det praktiske om seminarets afvikling.

×

Log ind