20. juni 2022

Se eller gense webinar om dialog om skoleudvikling

KL, DLF, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) holdt den 13. juni webinar om lokal dialog og samarbejde om skoleudvikling. Optagelsen af webinaret er nu tilgængelig.

Havde du ikke mulighed for at se med, da KL, DLF, Skolelederforeningen og BKF holdt webinar om lokal dialog og samarbejde om skoleudvikling den 13. juni 2022, er optagelsen af webinaret nu tilgængelig.

Webinaret kan ses her.

På webinaret præsenterede Klaus Majgaard, rådgiver i offentlig ledelse og styring, og Line Arnmark, selvstændig konsulent inden for ledelse og organisationsudvikling, seks virksomme mekanismer til god lokal dialog om skoleudvikling.

Herudover var der eksempler på arbejdet med dialog om skoleudvikling fra både en skolechef, en skoleleder og en lærerkredsformand og TR.

Nyt materiale til politiske drøftelser af det lokale samarbejde

De fire organisationer har desuden offentliggjort et nyt materiale, som kan bruges til at facilitere en kommunalpolitisk drøftelse af, hvordan man skaber rammer og retning, der fordrer den gode dialog om skoleudvikling med skolens lokale parter og aktører. Find materialet her.

×

Log ind