25. august 2022

Prøv 13 virtuelle forløb om modtagelsen af flygtninge i dagtilbud og folkeskoler

Professionshøjskolerne har i samarbejde med KL og en række forskere udviklet 13 korte virtuelle forløb, som lærere, pædagoger og andre medarbejdere kan anvende til at styrke kompetencerne i forhold til modtagelsen af flygtninge i dagtilbud og skoler. Forløbene er udviklet på baggrund af en donation fra A.P. Møller Fonden.

KL har på baggrund af en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal sat gang i udviklingen af et online undervisningstilbud til dagtilbud og folkeskoler om modtagelsen af ukrainske børn og unge. Her har professionshøjskolerne udviklet en række forløb med interaktive videoer, øvelser og gode råd til at håndtere nyankomne elever i skoler og børn i dagtilbud.

Forløbene

De 13 forløb, som er tilgængelige på Forløb – nyankomne.dk:

 • Sprogudviklende aktiviteter med legende tilgang

 • Samarbejde med nyankomne forældre i dagtilbud

 • Opmærksomheder ved modtagelse af nyankomne børn

 • Flere sprog som resurse

 • Med flere sprog i fritidstilbud

 • Forældresamarbejde i skolen

 • Den første tid i modtagelsesklassen - Trivsel og relationer

 • Den første tid i modtagelsesklassen – Begynderdidaktik

 • Udvikling af nyankomnes ordforråd

 • Skole i Ukraine

 • Afdækning og sprogunderstøttede undervisning

 • Samtaler i undervisningen

 • Læremidler – En guide til de bedste

Kompetenceløftskurser for lærere og pædagoger i dagtilbud og folkeskolen

På baggrund af A.P. Møller Fondens donation har professionshøjskolerne udviklet kursusforløb for lærere og pædagoger i dagtilbud og folkeskolen. KL har også fået mulighed for at finansiere 600 kursuspladser til medarbejdere i folkeskolen og 400 kursuspladser til medarbejdere i dagtilbud.

Alle pladserne er fordelt med afsæt i kommunernes indbyggertal. Kurserne på skoleområdet er i gang, og der er frist den 1. september for at bruge sine tildelte pladser. Herefter bliver eventuelle restpladser udbudt til alle kommuner efter først-til-mølle-princippet.

På dagtilbudsområdet vil kommunerne få besked om tilmelding fra deres respektive professionshøjskole inden udgangen af august.

×

Log ind