21. april 2022

Potentialet i pædagoger på fuldtid

Kan fuldtidsarbejde blandt pædagoger være en del af løsningen på manglen på pædagogisk personale i daginstitutioner? På KL’s dagtilbudskonference den 31. maj sætter vi fokus på den udbredte deltidskultur blandt medarbejdere i dagtilbud.

Hver anden er på deltid

Mange kommuner oplever i dag mangel på pædagoger i dagtilbud. Årsagerne er blandt andet, at mange pædagoger arbejder på deltid og at det er svært at rekruttere nye pædagoger. I fremtiden vil vi have brug for endnu flere på grund af et stigende antal børn og krav om bedre normeringer i daginstitutioner.

Tal fra Indenrigs- og Boligministeriet viser, at mere end hver anden medarbejder blandt det pædagogiske personale var på deltid i 2020. Tallet varierer dog fra kommune til kommune og går dermed helt fra 9 til 83 procent.

”En fremtid med fuldtid”

KL og Forhandlingsfællesskabet samarbejder med 26 kommuner i projektet ”En fremtid med fuldtid”. Projektet har til hensigt at ændre den udbredte deltidskultur på blandt andet dagtilbudsområdet.

På dagtilbudskonferencen får vi besøg af en række aktører fra samarbejdet: Malene Haarder, partskonsulent fra Forhandlingsfælleskabet, Janne Sørensen, partskonsulent fra KL, samt Gitte Svane og Mette Smidt Hvergel fra Odense Kommune. Gitte er leder af en daginstitution og Mette er tillidsrepræsentant fra BUPL.

De fortæller i deres oplæg om, hvilke barrierer, der står i vejen for, at flere pædagoger på dagtilbudsområdet kan arbejde på fuldtid og ikke mindst om, hvad medarbejdere ønsker for at de vælger at øge deres arbejdstid.

Tilmeld jer konferencen

Dagtilbudskonferencen 2022 foregår 31. maj i ODEON i Odense. Har I stadig ikke tilmeldt jer? Klik på nedenstående link og find programmet for dagen samt link tilmelding.

 

×

Log ind