11. oktober 2022

Nyt netværk skal understøtte arbejdet med bevægelse i dagtilbud

Som noget nyt åbner KL i 2023 op for et netværk om bevægelse i dagtilbud. Netværket tager afsæt i temaet krop, sanser og bevægelse i den styrkede pædagogiske læreplan.

Dagtilbud spiller en central rolle for, at alle børn får erfaringer med kropslighed, sansning og bevægelse. Det er afgørende, at børn lærer om og får erfaringer med kroppen og bevægelse for at støtte deres motoriske, emotionelle og kognitive udvikling. Dagtilbud har derfor en særlig opgave i forhold til at stimulere børns fysiske aktivitet og skabe læringsmiljøer, hvor alle børn kan udforske forskellige former for bevægelse.

Med den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018 er der sat særlig fokus på, hvordan læringsmiljøer i dagtilbud kan understøtte børns udvikling gennem krop, sanser og bevægelse. Dermed er dagtilbud forpligtet på at skabe bevægelsesfælleskaber, hvor alle børn udforsker og eksperimenterer med forskellige måder at bruge kroppen på med henblik på at styrke børns læring, trivsel, udvikling og dannelse.

Med afsæt i læreplanstemaet krop, sanser og bevægelse inviterer KL til et nyt netværk, der sætter fokus på bevægelse og motorik i dagtilbud. Netværket henvender sig til kommunale konsulenter, dagtilbudsledere og pædagoger, der til daglig arbejder med motorik og bevægelse i dagtilbud og som ønsker at få ny viden om og inspiration til, hvordan man kan tage fat på emnet. Netværket er også en mulighed for at erfaringsudveksle og sparre på tværs af kommuner.

Netværkets format og tilmelding

Der afholdes to møder årligt i netværket - et fysisk møde og et virtuelt. I 2023 afholdes det fysiske møde den 15. marts og det virtuelle møde den 13. september. Tilmeldingen i netværket er gældende for begge møder.

Prisen for deltagelse i netværket for 1-2 deltagere fra samme kommune er 5000 kr. eksklusive moms og for 3-5 deltagere fra samme kommune er prisen 6000 kr. eksklusive moms.

Du kan læse mere om netværket og tilmelde dig ved at klikke her. Fristen for tilmelding til netværket er torsdag den 15. december 2022.

Har du spørgsmål eller kommentarer til netværket, er du velkommen til at kontakte konsulent Frederikke Magdalene Fink Skov på fmfs@kl.dk eller specialkonsulent Stinne Nøhr Lawaetz på stnl@kl.dk

×

Log ind