24. marts 2022

Ny fælles publikation fra KL og FOA om rengøring-og hygiejnepraksis i dagplejen

De kommunale dagplejerne varetager dagtilbudsopgaven i deres eget hjem, herunder også rengørings- og hygiejneopgaven som altid har været en integreret del af kerneopgaven. Dagplejere og forvaltninger har altid været optaget af, hvordan de mindsker sygdom blandt børnene. Som følge af covid-19 blev dette højaktuelt, og det førte til et øget fokus på vigtigheden af god rengørings-og hygiejnepraksis hos mange.

KL og FOA har på baggrund af dette igangsat et projekt, der skal undersøge og formidle gode eksempler på kommunernes arbejde med at understøtte god rengørings- og hygiejnepraksis. Projektet tager afsæt i empiri fra seks fokusgruppeinterview med dagplejere, dagplejeledere og dagtilbudschefer, hvor deltagerne har delt erfaringer fra egen praksis, og gode eksempler på arbejdet med rengøring- og hygiejne-praksis. Deltagerne har delt de erfaringer med hygiejne-og rengøringspraksis, de har fået under Corona pandemien både i praksis som dagplejere, men også hvordan forvaltningerne kan understøtte dagplejernes praksis. 

Publikationen har til formål at sætte fokus på arbejdet med rengøring- og hygiejne og inspirere kommunale dagplejere og forvaltninger til, hvordan de kan arbejde med god rengørings-og hygiejnepraksis lokalt. Publikationen kan bruges som inspirations materiale til rengørings-og hygiejnepraksis i det enkelte dagplejehjem.

  • PDF

    Hygiejne og rengøring i dagplejen.pdf

×

Log ind