12. september 2022

Nu kan medarbejdere i dagtilbud komme på kompetenceløftskursus til modtagelsen af ukrainske børn

KL har på baggrund af en donation fra A.P. Møller Fonden og i samarbejde med professionshøjskolerne tilbudt kompetenceløftkursus for 600 lærere og pædagoger i folkeskolen. En yderligere donation fra fonden giver nu kommunerne mulighed for at sende i alt 400 medarbejdere afsted på et kompetenceløftskursus til modtagelsen af ukrainske børn i dagtilbud.

KL tilbyder i samarbejde med landets professionshøjskoler kompetenceudvikling, der skal møde akutte behov i landets kommuner i forhold til dansk som andetsprog og modtagelse af børn og unge, der er flygtet fra krigen i Ukraine. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 6.3 millioner kr. til indsatsen.

Ni timers kurser på dagtilbudsområdet

Professionshøjskolerne udbyder 9-timers kompetenceløftskurser til modtagelsen af flygtninge i dagtilbud. På baggrund af donationen fra A.P. Møller Fonden kan KL finansiere kursusdeltagelse for 400 medarbejdere i dagtilbud landet over. Arbejdstid og øvrige udgifter dækkes ikke af KL.

Pladserne fordeles med afsæt i kommunernes indbyggertal. Mere information omkring tilmelding, herunder oversigten over kursuspladser pr. kommune, er sendt til kommunerne.

Kurserne, der gennemføres fra oktober, har fokus på følgende temaer:

  • Udvikle gode sprogmiljøer med fokus på trivsel og sprogtilegnelse af dansk som andetsprog.
  • At handle ift. hvad børnene kommer fra og at være bevidst om, hvad børnene kommer til i den danske daginstitution.
  • At samarbejde med forældre ift. deres situation, herunder at tale om tabsoplevelser med børn og forældre

Kurserne giver således generiske kompetencer ift. modtagelsen af flygtninge, men der kan være elementer med særlig fokus på flygtninge fra Ukraine. Kurserne er ikke en erstatning for de formelle kompetenceudviklingsforløb.

Kurser på skoleområdet og online undervisningstilbud

Udover kurserne for medarbejdere på dagtilbudsområdet er der også stadig mulighed for at deltage i kurser på skoleområdet. Her var den 1. september frist for at anvende de pladser, kommunen har fået tildelt. Selvom der er stor opbakning til kurserne, er der overskydende pladser, som gør det muligt at få finansieret kursusdeltagelse for flere medarbejdere i folkeskolen end det oprindeligt tildelte. Derfor kan man nu som lærere eller pædagog i folkeskolen. frit tilmelde sig professionshøjskolernes kurser.

Der er også mulighed for at bruge et nyt online undervisningstilbud rettet mod medarbejdere på skoler og i dagtilbud, der arbejder med modtagelse af børn og unge. Det består af en række forløb med interaktive videoer, øvelser og gode råd til at håndtere nyankomne elever i skoler og børn i dagtilbud. Der er allerede en række forløb tilgængeligt og de sidste forløb forventes at komme på hjemmesiden i løbet af de næste par uger.

Du kan tilmelde dig skolekurserne og se de korte virtuelle kompetenceløftsforløb her.

×

Log ind