06. oktober 2022

Nu kan du frit tilmelde dig kompetenceløftskurser om modtagelsen af flygtninge i dagtilbud

KL har på baggrund af en donation fra A.P. Møller fonden fået mulighed for at finansiere 400 medarbejderes deltagelse i kompetenceløftskurser til modta-gelsen af flygtninge på dagtilbud. Tidligere kunne man kun tilmelde sig det antal pladser, kommunerne havde fået tildelt, men nu er tilmeldingen givet fri.

Professionshøjskolerne udbyder 9-timers kompetenceløftskurser til modtagelsen af flygtninge i dagtilbud. På baggrund af donationen fra A.P. Møller Fonden kan KL finansiere kursusdeltagelse for 400 medarbejdere i dagtilbud. Arbejdstid og øvrige udgifter dækkes ikke af KL.

Kurserne, der gennemføres indtil februar 2023, har fokus på følgende temaer:

  • Udvikle gode sprogmiljøer med fokus på trivsel og sprogtilegnelse af dansk som andetsprog.
  • At handle ift. hvad børnene kommer fra og at være bevidst om, hvad børnene kommer til i den danske daginstitution.
  • At samarbejde med forældre ift. deres situation, herunder at tale om tabsoplevelser med børn og forældre.

Kurserne giver således generiske kompetencer ift. modtagelsen af flygtninge, men der kan være elementer med særlig fokus på flygtninge fra Ukraine. Kurserne er ikke en erstatning for de formelle kompetenceudviklingsforløb i Dansk som andetsprog.

Tilmelding til kurser
De 400 pladser blev i første omgang fordelt til hver kommune efter indbyggertal. Den 1. oktober var der frist for at anvende de pladser, kommunen har fået tildelt. Selvom der er stor opbakning til kurserne, er der overskydende pladser, som gør det muligt at få finansieret kursusdeltagelse for flere med-arbejdere i dagtilbud end det oprindeligt tildelte.

De overskydende pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Kurserne afvikles frem til og med februar 2023. I bedes derfor hurtigst muligt tilmelde sig, de kurser man ønsker at deltage i.

Der er mulighed for at gå i dialog med professionshøjskolerne om særlige ønsker til kurserne fx mulighed for virtuelle kurser. Professionshøjskolerne har dog ikke kapacitet til at tilpasse kurserne hver enkelt kommune.

I kan tilmelde jer deltagelse i kurserne her: Gratis kurser – nyankomne.dk.


Kurser på skoleområdet og online undervisningstilbud
Udover kurserne for medarbejdere på dagtilbudsområdet er det også stadig muligt for lærere og pædagoger at deltage i kurser på skoleområdet. Kurserne afvikles til og med november, så tilmelding til kurserne på skoleområdet skal ske hurtigst muligt.

Der er også mulighed for at bruge et nyt online undervisningstilbud rettet mod medarbejdere på skoler og i dagtilbud, der arbejder med modtagelse af børn og unge. Det består af en række forløb med interaktive videoer, øvelser og gode råd til at håndtere nyankomne elever i skoler og børn i dagtilbud. Der er allerede en række forløb tilgængeligt og de sidste forløb forventes at komme på hjemmesiden i løbet af de næste par uger.

Du kan tilmelde dig skolekurserne og se de korte virtuelle kompetenceløftsforløb her.

×

Log ind