10. marts 2022

Nu åbnes der for tilmelding til årets PPR konference den 23. maj

Nu åbnes der for tilmelding til årets PPR konference den 23. maj

PPR OG MELLEMFORMER - Udvikling, visitering til og kvalitetssikring af inkluderende tilbud

Klik her for tilmelding og program: PPR Konference 2022 (kl.dk)

Mange kommuner arbejder med at skabe større fleksibilitet mellem almenområdet og specialområdet eller det, som også kaldes for ”mellemformer”. Det er tilbud, der er vokset frem lokalt fra praksis i kommunerne, fordi der har været et behov, og det er tilbud, hvor PPR har en aktiv rolle. PPR har ofte været med til at udvikle de lokale tilbud, PPR spiller en rolle i forhold til vurderingen af, om et tilbud er det rigtige i forhold  til at tilgodese det enkelte barns behov, og PPR har et ansvar i forhold til at sikre, om der er den rigtige kvalitet i tilbuddet.

Landssamrådet af PPR–chefer og KL vil gerne byde velkommen til en konference, hvor vi i fællesskab kigger nærmere på ”mellemformer”, som det overordnede tema for dagens oplæg og workshops. Samtidig har vi også valgt at se nærmer på PPR-vurderingen som et helt centralt redskab i PPR’s arbejde. Der er ikke to ens PPR-enheder, men alle arbejder med PPR-vurderingen. Hvad er den gode PPR-vurdering? Hvad fortæller den os? Og hvordan arbejder man forskelligt med den fra kommune til kommune.

Stande på PPR-konferencen

Som noget nyt bliver det i år muligt at få en stand på PPR-konferencen. Hvis I har interesse i det, eller blot vil høre mere, så er I velkomne til at kontakte Laura Kamille Køhler-Johansen på LAKJ@KL.dk.

×

Log ind