21. februar 2022

Kvalitetsforandring handler om organisatorisk læring

Landet over er kommunerne i gang med at revidere deres tilsynsmodel som følge af nye lovkrav, der skal være implementeret 1. maj 2022. Få inspiration til arbejdet på KL’s temamøde den 31. marts.

Hvis den kommunale tilsynspraksis skal understøtte en løbende kvalitetsudvikling i dagtilbuddet, så er det helt centralt at have en god praksis for opfølgning. Opfølgning skal sikre, at kvalitet i tilsynet også fører til kvalitet i dagtilbuddet. Det sætter vi blandt andet fokus på den 31. marts, når KL afholder det andet virtuelle temamøde om tilsyn i dagtilbud.

Der vil blandt andet være oplæg fra Anne Mette Møller, sociolog og ph.d. i statskundskab, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse samt VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Hun kommer ind på, hvordan man både i dagtilbuddet og på forvaltningen kan understøtte, at viden fra tilsynet omsætte til forandringer i praksis. ”Kvalitetsforandringer handler bl.a. om organisatorisk læring. Det er fx en opmærksomhed på, hvilke organisatoriske rutiner der skaber rum til en refleksiv praksis.” fortæller Anne Mette Møller.

På temamødet sætter vi fokus på en række af de elementer, der ligger i de nye krav til de kommunale tilsynsmodeller. Med Anne Mette Møllers oplæg skal vi blive klogere på, hvordan viden fra tilsynet bliver taget ind i praksis, og hvordan man følger op på de justeringer, der laves i praksis. Det kræver både formel og uformel ledelse og en faglig kultur, der skærper fokus på de ønskede forandringer.

I kan læse hele programmet for det virtuelle temamøde og tilmelde jer her.

Hvis det fx er relevant for hele ledergruppen at deltage på temamødet, så er det muligt at tilmelde fem eller flere deltagere til samme pris som fire deltagere.

×

Log ind