02. september 2022

Nu kan du frit tilmelde dig kompetenceløftskurser om modtagelsen af flygtninge i folkeskolen

KL har på baggrund af en donation fra A.P. Møller fonden fået mulighed for at finansiere 600 lærere og pædagogers deltagelse i kompetenceløftskurser til modtagelsen af flygtninge på skoleområdet. Tidligere kunne man kun tilmelde sig det antal pladser, kommunerne havde fået tildelt, men nu er tilmeldingen givet fri.

Professionshøjskolerne udbyder 15-timers kompetenceløftskurser til modtagelsen af flygtninge i folkeskolen. På baggrund af donationen fra A.P. Møller Fonden kan KL finansiere kursusdeltagelse for 600 medarbejdere i folkeskolen. Arbejdstid og øvrige udgifter dækkes ikke af KL.

Kurserne, der gennemføres i efteråret 2022, har fokus på følgende temaer:

  • Tilrettelæggelse af en struktureret og tryg skolehverdag for nyankomne elever.

  • Sprogudviklende basisundervisning med fokus på deltagelse, tryghed og elevens resurser som et aktiv i skolen.

  • Afdækning og nyttegørelse af sproglige og faglige kompetencer.

  • Samarbejde med elevens familie.

Kurserne giver således generiske kompetencer ift. modtagelsen af flygtninge, men der kan være elementer med særlig fokus på flygtninge fra Ukraine. Kurserne er ikke en erstatning for de formelle kompetenceudviklingsforløb i Dansk som andetsprog.

Tilmelding til kurser

De 600 pladser blev i første omgang fordelt til hver kommune efter indbyggertal. Den 1. september var der frist for at anvende de pladser, kommunen har fået tildelt. Selvom der er stor opbakning til kurserne, er der overskydende pladser, som gør det muligt at få finansieret kursusdeltagelse for flere medarbejdere i folkeskolen end det oprindeligt tildelte.

De overskydende pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Kurserne afvikles frem til udgangen af 2022 med størstedelen i løbet af oktober. I bedes derfor hurtigst muligt tilmelde sig, de kurser man ønsker at deltage i.

Der er mulighed for at gå i dialog med professionshøjskolerne om særlige ønsker til kurserne fx mulighed for virtuelle kurser. Professionshøjskolerne har dog ikke kapacitet til at tilpasse kurserne hver enkelt kommune.

I kan tilmelde jer deltagelse i kurserne ved at klikke her 

×

Log ind