15. juni 2022

Kompetenceløftkurser til modtagelsen af ukrainske børn og unge er ude nu

Der er nu gennem professionshøjskolerne åbnet op for at tilmelde sig kurser til modtagelsen af flygtninge på skoleområdet. Også en række korte virtuelle forløb på både dagtilbuds- og skoleområdet er blevet lanceret på ny hjemmeside.

KL tilbyder i samarbejde med landets professionshøjskoler kompetenceudvikling, der skal møde akutte behov i landets kommuner i forhold til dansk som andetsprog og modtagelse af børn og unge, der er flygtet fra krigen i Ukraine. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 5 millioner kr. til indsatsen.

Tilmelding til deltagelse i 15-timers kurser er åbnet

I første omgang tilbydes der over hele landet 15-timers kurser for lærere og pædagoger på skoleområdet.

Kurserne, der gennemføres efter sommerferien, har fokus på følgende temaer:

  • Tilrettelæggelse af en struktureret og tryg skolehverdag for nyankomne elever.
  • Sprogudviklende basisundervisning med fokus på deltagelse, tryghed og elevens resurser som et aktiv i skolen
  • Afdækning og nyttegørelse af sproglige og faglige kompetencer
  • Samarbejde med elevens familie

Via donationen fra A.P. Møller Fonden har KL mulighed for at finansiere kursusdeltagelse for 600 medarbejdere over hele landet. Pladserne fordeles med afsæt i indbyggertal, som er samme måde, de ukrainske flygtninge nu fordeles efter. Mere information omkring tilmelding, herunder oversigten over kursuspladser pr. kommune, er sendt til de kommunale kontaktpersoner, der er meldt ind til KL.

De første korte virtuelle forløb er lanceret på ny hjemmeside

Allerede nu er det muligt at bruge et nyt online undervisningstilbud rettet medarbejdere på skoler og i dagtilbud, der arbejder med modtagelse af børn og unge. Det består af en række forløb med interaktive videoer, øvelser og gode råd til at håndtere nyankomne elever i skoler og børn i dagtilbud. De første forløb handler om den første tid i modtageklassen, og hvordan man kan inddrage elevernes flersproglige resurser.

Du kan besøge hjemmesiden her

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med nye forløb. En oversigt over forløbene, og hvornår de bliver udgivet, kan ses nedenfor.

  • PDF

    Titler intro og tid 13 asynkrone materialer.pdf

 

 

 

 

×

Log ind