03. februar 2022

KL inviterer til den årlige dagtilbudskonference den 31. maj 2022

Årets dagtilbudskonference sætter fokus på det videre arbejde med at virkeliggøre og omsætte den styrkede pædagogiske læreplan med det pædagogiske grundlag samt det generelle arbejde med at løfte kvaliteten i dagtilbud.

Kvalitet i dagtilbud

KL glæder sig til at byde velkommen til den årlige dagtilbudskonference d. 31. maj 2022, hvor temaet er "Kvalitet i dagtilbud". Konferencen samler op på de sidste års erfaringer med den styrkede pædagogiske læreplan og drøfter de næste skridt med forskere, praktikere og politikere. Evalueringskultur, faglig ledelse, stærke børnefællesskaber og det tværgående samarbejde samt forældresamarbejde er nogle af de temaer, som blandt andet fylder i det fremadrettede arbejde.

På konferencen kan du blandt andet opleve følgende oplæg: 

  • Den styrkede pædagogiske læreplan – evaluering og det videre arbejde v./ Christina Barfoed-Høj, direktør, Danmarks Evalueringsinstitut
  • Veje til stærke børnefællesskaber v./ Janne Hedegaard, leder af Forskning og Udvikling, Københavns Professionshøjskole
  • Den gode opstart i daginstitutionen fordrer etablering af en omsorgskæde mellem hjem og daginstitution v./ Crisstina Munck, ph.d. & lektor, Københavns Professionshøjskole

På konferencen kan du også opleve forskellige spændende temamøder. Her er emnerne blandt andet "kommunal tilsynspraksis i dagtilbud", "en fremtid med fuldtid i daginstitutioner og børnefællesskaber" og "pædagogisk kvalitet i dagplejen". Det samlede program bliver offentliggjort i uge 6.

Tilmelding

Dagtilbudskonferencen afholdes d. 31. maj 2022 i ODEON i Odense. Konferencen henvender sig til dagtilbudsledere, forvaltningschefer, forvaltningsmedarbej­dere, områdeledere og andre interessenter på dagtilbudsområdet.

×

Log ind