24. februar 2022

KL inviterer kommuner til at stille skarpt på kvalitet i SFO- og klubtilbud

Nyt partnerskabet skal understøtte kommuner i at beskrive, hvad kvalitet i SFO- og klubtilbud vil sige og understøtte en styrkelse af området.

De organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for SFO- og klubområdet har mange steder ændret sig de senere år. Det skyldes bl.a., at man i en del kommuner har omlagt fritidshjem og -klubber til SFO-tilbud, og at der har været sammenlægning af skoler.

Samtidig oplever flere og flere børn og unge udfordringer i skolen. SFO- og klubområdet har potentiale til at spille en mere central rolle i forhold til at skabe stærke børnefællesskaber og trivsel blandt børn og unge.

Partnerskab giver inspiration og støtte til lokalt udviklingsarbejde

Derfor inviterer KL alle kommuner til at deltage i et partnerskab, der sætter fokus på ledelse og organisering af området, evalueringskultur og hvad der karakteriserer fritidspædagogisk kvalitet.

Formålet med partnerskabet er at understøtte kommuner i at beskrive, hvad kvalitet i SFO- og klubtilbud vil sige lokalt og understøtte en udvikling og styrkelse af området.

Som en del af partnerskabet får kommunerne:

  • Præsenteret ny viden og forskning på området
  • Støtte og inspiration til at gennemføre en lokal udviklingsproces
  • Indsigt i andre kommuners arbejde med SFO- og klubtilbud
  • Sparring fra andre kommuner

Praktisk og tilmelding

Partnerskabet løber fra april 2022 til juni 2023. Der bliver holdt fem heldagsmøder i perioden – tre fysiske møder og to virtuelle.

Partnerskabet vil bestå af ca. 8-10 kommuner. Det henvender til forvaltningen, skoleledere og SFO- og klubledere.

Læs mere om partnerskabet og tilmeld din kommune her.

×

Log ind