18. januar 2022

KL afholder den årlige dagtilbudskonference den 31. maj 2022

Dagtilbudskonferencen 2022 stiller skarpt på kvalitet i dagtilbud. Fokus er på arbejdet med at virkeliggøre den styrkede pædagogiske læreplan.

Fokus på kvalitet

Kvalitet i dagtilbud er afgørende for børns trivsel, læring og udvikling, og idet spiller den styrkede pædagogiske læreplan en afgørende rolle. Derfor er der behov for at sætte fokus på arbejdet med at virkeliggøre den styrkede pædagogiske læreplan og det pædagogiske grundlag. Der er behov for indsigter i, hvordan arbejdet bidrager til at løfte kvaliteten og hvilken værdi, det skaber for børnene på både den korte og den lange bane.

Derfor stiller KL’s Dagtilbudskonference 2022 skarpt på blandt andet evalueringskultur, det tværgående samarbejde, stærke børnefællesskaber og forældresamarbejder. Vi sætter spot på, hvilke indsigter, vi har fået fra de sidste års arbejde og hvordan indsigterne bidrager til det fremadrettede arbejde.

KL glæder sig til at byde velkommen til årets dagtilbudskonference, som i år afholdes i Odeon i Odense.

Temamøder

På konferencen vil der både være plenumoplæg samt forskellige temamøder. På temamøderne vil der eksempelvis være mulighed for at høre om evaluering af pædagoguddannelsen samt problematikker vedrørende rekruttering. 

Målgruppe

Dagtilbudskonferencen henvender sig til forvaltningschefer, forvaltningsmedarbej­dere, områdeledere, dagtilbudsledere og andre interessenter på dagtilbudsområdet.

Tilmelding og information om Dagtilbudskonferencen 2022 

Yderligere information om konferencen, herunder tilmelding og stande, kan I læse mere om her>>

 

 

×

Log ind