10. november 2022

KL afholder anden virtuelle temadag om evaluerings-kultur i dagtilbud

Evalueringskultur i dagtilbud bidrager til, at ledere og medarbejdere løbende reflekterer over og evaluerer den pædagogiske praksis med henblik på at udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

KL afholder anden virtuelle temadag om evalueringskultur i dagtilbud 24. november

KL har afholdt den første af to temadage om evalueringskultur i dagtilbud. Der var på selve dagen et stort fremmøde på omkring 200 deltagere. Dagen bød på en række faglige oplæg, der blandt andet fokuserede på, hvordan man kan forstå evalueringskultur i dagtilbudskontekst, hvilken rolle ledelseskæden spiller og hvilken fagprofessionel kultur en evalueringsfaglighed fordrer.

KL afholder den anden virtuelle temadag om evalueringskultur i dagtilbud den 24. november 2022. Temadagen sætter denne gang fokus på konkrete metoder til at styrke evalueringskulturen i kommuner og dagtilbud, herunder hvordan man kan styrke arbejdet med børnenes perspektiv ind i en evalueringssammenhæng. På temadagen vil der være oplæg fra Gentofte Kommune, der arbejder med kompetenceudvikling af pædagoger til at varetage opgaver som evalueringspædagoger for at styrke evalueringskapaciteten. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fortæller om Praksiskonsulenternes erfaringer med at understøtte kommuners arbejde med evalueringskultur, mens Søren Schmidt fortæller om arbejdet med børns perspektiver. Herudover sætter Camilla Kølsen Petersen og Astrid Søndergaard fokus på evaluering som samarbejde om fælles løsninger.

Temadagen er bygget op som en kombination af faglige oplæg, kommunale erfaringer og refleksionsseancer, hvor man som kommunegruppe eller i tværgående grupper arbejder med at koble viden til egen lokale praksis. Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig til dagen nedenunder. 

Temadagen er en del af et samarbejde mellem KL og KOMPONENT om at sætte fokus på styrket evalueringskultur i dagtilbud. Temadagene er målrettet pædagogiske konsulenter, dagtilbudschef og dagtilbudsledere. KOMPONENT udbyder parallelt hermed to kompetenceudviklingsforløb for dem, der vil arbejde indgående med kompetencer til at styrke evalueringskultur. Se mere på Evaluering som udvikling i praksis og Faglig ledelse af fagprofessionelles arbejde med evaluering

×

Log ind