10. marts 2022

Inddragelse af børneperspektiver i det kommunale tilsyn

Børneperspektiver er en vigtig del af dansk pædagogik. På KL’s temamøde om tilsyn i dagtilbud kan du få inspiration til, hvordan man i tilsynspraksis kan arbejde med børnenes perspektiver på kvalitet.

Børns oplevelse af at blive mødt i øjenhøjde og inddraget er centralt i dansk dagtilbudstradition. Børneperspektiver et vigtigt for den pædagogiske praksis, og derfor er det også vigtigt for det pædagogiske tilsyn at komme tæt på børneperspektiver i vurderingen af kvaliteten. Børn har et unikt blik på, hvordan de oplever det at være i dagtilbuddet, som måske kan endda udfordre de voksnes syn på kvalitet. Hertil kommer, at de nye krav til kommunal tilsynspraksis sætter fokus på det brede databegreb. Mange typer af data giver forskellige blik på kvaliteten. Også her kommer børnenes perspektiv i spil. Inddragelse af børneperspektiver kræver dog en særlig praksis, hvor man er nysgerrig på børnenes oplevelser, fortæller Persille Schwartz, teamleder ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet:   

”Børneperspektiver er mere end at spørge børnene om, hvad de mener. Det handler om aktivt at være nysgerrig på at forstå og lære af det, børnene ser ud til at opleve og ville. Med en sådan nysgerrighed er det muligt også at få feedback og lære af de helt små børn, som endnu ikke har udviklet et verbalt sprog”.

På temamødet vil Persille Schwartz og Johanne Marie Vinter Kirkeby fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fortælle om, hvordan man kan arbejde med at indsamle børneperspektiver, og hvordan det kan understøtte kvaliteten i dagtilbud. De vil komme ind på, hvilke metoder, som er relevante til at indsamle børnenes vurdering af kvalitet i dagtilbud, samt hvordan børneperspektiver kan indgå i tilsynsvurderingen.

Udover oplægget om børneperspektiver vil Persille Schwartz også fortælle om det nye statslige rejsehold, som er etableret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Rejseholdet har til formål at rådgive kommunale forvaltninger om det kommunale tilsyn.

Temamødet afholdes virtuelt over Teams. Du kan læse mere om det resterende program for temamødet og tilmelde dig her.

×

Log ind