27. april 2022

Hvordan kommer alle unge i uddannelse og beskæftigelse?

KL’s Børn & Unge Topmøde 2022 sætter fokus på den store gruppe af unge, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse.

45.000 unge i alderen 15-24 år er hverken i uddannelse eller beskæftigelse, selvom andelen af unge med en ungdomsuddannelse er stigende. Hvordan kan det være? Og hvordan sikres det, at de unge kommer godt videre efter folkeskolen?

Det er nogle af de spørgsmål, som drøftes på Børn & Unge Topmødet i Aalborg d. 16-17. maj 2022.

Uforløst potentiale

Gennem forskellige faglige oplæg vil topmødet sætte fokus på denne gruppes uforløste potentiale. Nina Schmidt, professor ved Aarhus Universitet og formand for Reformkommissionen, vil fortælle om, hvordan man ved at sikre en bedre overgang mellem grundskolen og ungdomsdannelser kan fastholde nogle af disse unge i uddannelse. Et af topmødets temamøder er også dedikeret til dette emne, hvor der deles gode erfaringer fra kommuner, som er lykkedes med indsatser i forhold til den gruppe af unge, som står uden for uddannelse og beskæftigelse.

Kvalitet og værdi for alle børn og unge

Børn- & Unge Topmødet sætter denne gang fokus på Kvalitet og Værdi for alle børn og unge både indenfor dagtilbud-, skole- og ungeområdet. Gennem faglige oplæg, politiske debatter, kommunale erfaringer og videndeling ser vi nærmere på udfordringer og muligheder i arbejdet med at sikre høj kvalitet og værdi for alle børn og unge i Danmark. hvad kvalitet og værdi er inden for disse tre områder.

Topmødet finder sted d. 16-17. maj 2022 i Aalborg Kongres og Kultur Center og samler 1400 kommunalpolitikere, direktører, chefer og andre interesserede på hele børne- og ungeområdet.

Tilmeld dig her

×

Log ind