25. august 2022

Hvordan kan ledelse fremme evalueringskulturen i dagtilbud?

Ledelsen i dagtilbuddet er central ift. at understøtte og skabe rammer for en evalueringskultur i dagtilbuddet, men ledelsen står ikke alene med denne opgave. Det handler i lige så høj grad om fokus fra alle niveauer i ledelseskæden.

KL inviterer til virtuel temadag om evalueringskultur i dagtilbud

En meningsfuld evaluerende pædagogisk kultur handler i høj grad om et kontinuerligt fokus på konkrete evaluerende indsatser i den daglige praksis og en ledelse, der sætter retning og skaber mening for arbejdet med læring og refleksion på baggrund af data. Forvaltningens opgave er samtidig at sikre konstruktive rammer for, at evalueringskultur bliver en naturlig del af det enkelte dagtilbud og på tværs af kommunens dagtilbudsvæsen i øvrigt. De forskellige niveauer i ledelseskæden har hver deres rolle, når der skal skabes en kulturændring, og sammenhæng i ledelseskædens fokus og efterspørgsel skaber de bedste forudsætninger for netop dette.

På det virtuelle temamøde den 12. september holder Malene Dinesen, chefkonsulent i Ineva, oplæg om, hvordan en evaluerende tilgang på alle niveauer i ledelseskæden kan styrke evalueringskulturen i dagtilbud. Det handler om at være bevidst om, hvad de evalueringer, vi igangsætter, skal anvendes til i de forskellige dele af organisationen, og hvordan de bidrager til kvalitet i den pædagogiske praksis til gavn for børnene, fortæller Malene Dinesen.

Hillerød Kommune er en af de kommuner, hvor man har arbejdet på at opbygge evalueringskapaciteten i kommunens dagtilbud og forvaltning. Afdelingschef for Dagtilbud Børn, Rikke Pihl Terkelsen, vil på temamødet fortælle mere om, hvordan man konkret kan understøtte kulturforandringen gennem dialog i ledelseskæden, og hvilke prioriteringer det også kræver

Tilmelding

KL’s virtuelle temadag d. 12. september sætter fokus på, hvordan kommuner og dagtilbud kan styrke evalueringskulturen.

Temadagen er den første af to og er en del af et samarbejde mellem KL og KOMPONENT om at sætte fokus på styrket evalueringskultur i dagtilbud. Temadagene er målrettet pædagogiske konsulenter, dagtilbudschefer og dagtilbudsledere. KOMPONENT udbyder parallelt hermed to kompetenceudviklingsforløb for dem, der vil arbejde indgående med kompetencer til at styrke evalueringskultur. Se mere på Evaluering som udvikling i praksis og Faglig ledelse af fagprofessionelles arbejde med evaluering.

Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig til dagen her.

Tilmelding

Tilmeld dig som deltager ved at følge linket til vores tilmeldingsside. Her kan du også læse alt det praktiske om temadagens afvikling.

Tilmeldingsfristen er mandag d. 5. september kl. 23.59.

×

Log ind