28. oktober 2022

Hvordan griber man konkret evaluering an i den pædagogiske praksis?

KL’s virtuelle temadag d. 24. november sætter fokus på, hvordan kommuner og dagtilbud kan styrke evalueringskulturen.

KL afholder virtuel temadag om evalueringskultur i dagtilbud 24. november

En meningsfuld evalueringskultur handler i høj grad om et fokus på konkrete evaluerende indsatser i den daglige praksis og en rammesættende ledelse. Men hvordan etablerer man en fælles tilgang og metode til evaluering af den pædagogiske praksis? På det virtuelle temamøde den 24. november holder Camilla Kølsen Petersen og Astrid Søndergaard fra Ugla Insights oplæg om kollaborativ evaluering som konkret redskabsbåret tilgang til evalueringspraksis. Fokus er her på ledere og medarbejderes samarbejde om fælles løsninger, der omsætter læring til nye handlinger på baggrund af evaluering. Det handler om, at kollaborativ evaluering skaber en fælles formulering af de udfordringer, man har i praksis. Hvor fokus er på hvordan man løser dem i fællesskabet, og den vidensdeling man kan få fra andre, fortæller Astrid Søndergaard.

KL’s virtuelle temadag d. 24. november sætter fokus på, hvordan kommuner og dagtilbud kan styrke evalueringskulturen. Temadagen er bygget op som en kombination af faglige oplæg, kommunale erfaringer og refleksionsseancer, hvor man i grupper kan arbejde med at koble viden til egen lokale praksis. Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig nedenfor. 

Tilmeld dig temadagen

Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig dagen her

Temadagen er en del af et samarbejde mellem KL og KOMPONENT om at sætte fokus på styrket evalueringskultur i dagtilbud. Temadagene er målrettet pædagogiske konsulenter, dagtilbudschef og dagtilbudsledere. KOMPONENT udbyder parallelt hermed to kompetenceudviklingsforløb for dem, der vil arbejde indgående med kompetencer til at styrke evalueringskulturen. Se mere på Evaluering som udvikling i praksis og Faglig ledelse af fagprofessionelles arbejde med evaluering.

 

×

Log ind