15. august 2022

Hvordan fremmer man evalueringskulturen i dagtilbud?

Etablering af en evalueringskultur er en vigtig del af den styrkede pædagogiske læreplan. Evalueringen af den styrkede læreplan viser, at danske dagtilbud er godt på vej, men der er potentiale for at blive endnu bedre. Men hvordan ser evalueringsfaglighed ud i dagtilbud, og hvad kræver det at nå derhen?

KL inviterer til virtuel temadag

Etableringen af en evalueringskultur dagtilbuddet er en vigtig del i at styrke den pædagogiske læreplan, hvor medarbejdere løbende reflekterer og evaluerer den pædagogiske praksis. Det kræver prioritering fra ledelsen og kontinuerlig fokus fra både ledere og medarbejdere på, at det pædagogiske læringsmiljø løbende undersøges, udvikles og forbedres. På det virtuelle temamøde d. 12. september fortæller Line Skov Hansen, studielektor fra Aalborg Universitet mere om, hvad der kendetegner en kultur for evaluering og forbedring i dagtilbud.

På programmet er også oplæg fra No Emil Sjøberg Kampmann, Uddannelsesleder på pædagoguddannelsen i Hillerød, der vil gøre os klogere på, hvad det kræver at skabe en kultur, hvor det pædagogiske personale i dagligdagen forholder sig refleksivt til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnenes behov. Det handler både om de fagprofessionelles kompetencer, men i lige så høj grad om, hvordan man tilrettelægger og organiserer aktiviteter i hverdagen, og hvilken systematisk man har i arbejdet, fortæller No Emil Sjøberg Kampmann.

KL’s virtuelle temadag torsdag d. 12. september sætter fokus på, hvordan kommuner og dagtilbud kan styrke evalueringskulturen. Temadagen er den første af to og er en del af et samarbejde mellem KL og KOMPONENT om at sætte fokus på styrket evalueringskultur i dagtilbud. Temadagene er målrettet pædagogiske konsulenter, dagtilbudschefer og dagtilbudsledere. KOMPONENT udbyder parallelt hermed to kompetenceudviklingsforløb for dem, der vil arbejde indgående med kompetencer til at styrke evalueringskultur. Se mere på Evaluering som udvikling i praksis og Faglig ledelse af fagprofessionelles arbejde med evaluering.

Tilmelding

Tilmeld dig som deltager ved at følge linket til vores tilmeldingsside. Her kan du også læse alt det praktiske om temadagens afvikling.

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 5. september kl. 23.59.

×

Log ind