09. marts 2022

Hvad viser EVA’s evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan?

KL afholder den årlige dagtilbudskonference den 31. maj 2022 i ODEON i Odense, hvor vi blandt andet zoomer ind på evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Kom og hør EVA's direktør Christina Barfod-Høj fortælle om EVA’s evaluering.

Den 1. juli 2018 trådte den styrkede pædagogiske læreplan i kraft. Læreplanens formål er at skabe en fælles retning og et fælles grundlag for det pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud.

EVA's evaluering

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har evalueret den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018 til 2021. På årets dagtilbudskonference er vi så heldige at få besøg af direktør for Danmarks Evalueringsinstitut Christina Barfod-Høj, som præsenterer evalueringens hovedresultater.

Evalueringen viser blandt andet, at der er behov for et øget fokus på evalueringskultur og børn i udsatte positioner. Herudover er der også behov for at styrke forvaltningens understøttelse af daginstitutionernes arbejde med at realisere målene i den styrkede pædagogiske læreplan.

Det videre arbejde

I forlængelse af evalueringens fokus på behovet for forvaltningens understøttelse, har KL inviteret BUPL's lederforening og Børne- og Kulturchefforeningen til en snak om perspektiverne i evalueringen. Derfor gæster Eva Munck Immertreu - formand for BUPL's lederforening – og Merete Vilsen - formand for dagtilbudsnetværket i Børne- og Kulturchefforeningen – også konferencen i et plenumoplæg, hvor snakken falder på, hvad de næste skridt er i det videre arbejde med for eksempel faglig ledelse, evalueringskultur, stærke børnefællesskaber, mv.

Læs meget mere om de andre spændende oplæg og temamøder på årets dagtilbudskonference og tilmeld dig via nedenstående link:

Tilmelding

Her kan du tilmelde dig konferencen og læse meget mere om program for dagen.

×

Log ind