03. marts 2022

Hvad kendetegner dagtilbud med mangelfuld kvalitet?

Der kan være mange årsager til, at der i nogle dagtilbud er udfordringer med kvaliteten. Tilsynet har både til opgave at kontrollere, at kvaliteten i det enkelte dagtilbud er god nok, og samtidig er det tilsynets opgave at understøtte en udvikling af kvaliteten i alle dagtilbud uagtet, hvilket udgangspunkt det enkelte dagtilbud har.

På det virtuelle temamøde om tilsyn i dagtilbud får vi bl.a. besøg af Søren Schmidt, der præsenterer et analysearbejde om, hvilke tendenser der kan være indikationer på mangelfuld kvalitet i dagtilbuddet. Indikationer, der kan bidrage til at guide tilsynets arbejdet og identificere dagtilbud med behov for øget fokus på kvalitetsudvikling.

KL’s virtuelle temamøde om tilsyn i dagtilbud den 31. marts 2022 sætter fokus på en række elementer i den nye lovgivning om styrkede krav til det kommunale tilsyn og har til formål at inspirere kommunerne til implementeringsarbejdet, der pågår netop nu.

I kan læse mere om programmet for temamødet og tilmelde jer her.

×

Log ind