23. marts 2022

Hvad er kvalitet i dagtilbud set fra børnenes perspektiv?

I Rebild Kommune har de sat fokus på, hvad kvalitet i dagtilbud er fra børnenes perspektiv. På det virtuelle temamøde d. 31. marts vil de give inspiration til, hvordan børneperspektivet kan inddrages i den kommunale tilsynspraksis.

Rebild Kommune er en af de to kommuner, som har en velfærdsaftale på dagtilbudsområdet. Arbejdet med frisættelsen som velfærdsaftalekommune har medført et fornyet fokus på, hvad kvalitet er i kommunens dagtilbud, hvilket også afspejles i den kommunale tilsynspraksis, der er blevet tilpasset i anledning af både lovgivning og velfærdsaftale. Rebild Kommune har igangsat en proces hen mod en mere dialogbaseret og differentieret tilsynsramme. Man ønsker bl.a. mere fokus på både forældre og børns perspektiver på kvalitet. Kommunen er nu i fuld gang med at afprøve, hvordan børneperspektiver bliver afsættet for tilrettelæggelsen af de pædagogiske læringsmiljøer i praksis.

På det virtuelle temamøde d. 31. marts 2022 vil projektleder på velfærdsaftalen Helle Grynderup og konsulent Helle Bitsch Pedersen fra Rebild Kommune give inspiration til, hvordan børnenes perspektiver på kvalitet kan inddrages i det kommunale tilsyn. Vi skal bl.a. høre om ”Taleboblen”, som er et fysisk redskab, der bruges til dialog med barnet om, hvad der er det bedste ved at gå i dagtilbuddet, og hvornår man har haft en god dag. Udover oplægget fra Rebild kommune vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fortælle om, hvilke metoder, der kan være relevante at bringe i spil, når børnenes vurdering af kvalitet skal indsamles og indgå i tilsynsvurderingen.

 Du kan læse mere om det samlede program og tilmelde dig temamødet her.

×

Log ind