12. januar 2023

En pædagogisk praksis med afsæt i motorik og bevægelse

På første møde i KL’s netværk om bevægelse i praksis kan man høre Ronni Mathiassen, pædagogisk leder i Børnehuset Troldhøj, fortælle mere om det at drive dagtilbud med afsæt i en pædagogisk praksis, hvor motorik og bevægelse er i centrum.

En pædagogisk praksis med bevægelse og kropslig udvikling i centrum er en essentiel del af børns sociale og følelsesmæssige udvikling. I bund og grund handler det om at skabe hele mennesker, der kender og hviler i deres følelser, kan indgå i sociale fællesskaber og hvor krop, sind og sjæl er i balance. Spørger man Ronni Mathiassen, pædagogisk leder i Børnehuset Troldhøj, så er det netop derfor, at risikofyldt leg med kroppen i centrum er så afgørende for børns udvikling. ”Idræt og bevægelse er en rigtig god kanal til at mærke sin krop, lære at mestre den og ikke mindst lære sine følelser at kende. Man skal lære verden at kende gennem sin krop”, siger Ronni Mathiassen.

Det handler om en grundlæggende pædagogisk tilgang og kultur, og om at styrke den pædagogiske kvalitet gennem evaluering og konstruktiv feedback. ”Vi er en idrætsinstitution, det er selvfølgelig rammen for vores pædagogiske arbejde, men vi har et bredere perspektiv på motorik og bevægelse end det. Det handler ikke om at blive god til boldspil. Vi praktiserer risikofyldt leg. Børnene skal mærke sig selv. Vi indretter de pædagogiske rum anderledes end mange andre. Der er ikke klassiske legeredskaber, som fx et legekøkken. Det begrænser børnenes fantasi. De skal udfordre sig selv med kroppen og opfinde legen. Det er der, de udvikler sig.”, lyder det fra Ronni.

Ifølge Ronni Mathiassen kræver det, at man bringer sig selv i spil som leder og viser sig som det hele menneske, man er. Både leder og medarbejdere skal mærke og skubbe til deres egne grænser, for det er der, man udvikler sig som menneske, og på den måde bliver det muligt at udvikle børnene. ”Det kræver aktive pædagoger, der mærker det på egen krop sammen med børnene. Vi skaber trygge og robuste rammer for modig pædagogik”, siger han.

”Det kræver også et kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling, så pædagogerne er rustet til denne her form for pædagogiske praksis. Det kan være både idrætsuddannelser og andre kurser. Der skal lægges oven på det, de kommer med fra seminaret”, understreger Ronni.

På spørgsmålet om, hvad det kræver at skabe en pædagogisk praksis med afsæt i motorik, bevægelse og sanselig udvikling svarer Ronni, ”Det kræver først og fremmest tid til ledelse helt tæt på, og tid til at arbejde med en feedback- og feedforwardkultur. Og så kræver det en modig forvaltning, der har tillid til, at den styrkede pædagogiske læreplan kan løftes på mange forskellige måder. Pædagogik er mangfoldig.” 

KL åbner for et nyt netværk om bevægelse og motorik i dagtilbud

Der afholdes to møder årligt i netværket. Tilmelding sker for et år ad gangen. Det første mødes foregår fysisk den 15. marts 2023 i KL-huset, mens det andet møde foregår virtuelt den 13. september 2023.

Du kan læse mere om netværket og tilmelde dig ved at klikke her. 

×

Log ind