30. september 2022

Børnenes perspektiver i evalueringen af den pædagogiske praksis

Etablering af en evalueringskultur er en vigtig del af den styrkede pædagogiske læreplan. Evalueringen af den pædagogiske læreplan viste, at der var potentiale for at styrke evalueringskulturen i dagtilbud yderligere.

Børnenes perspektiver i evalueringen af den pædagogiske praksis

Den løbende evaluering og udvikling af det pædagogiske arbejde er en central del af den styrkede pædagogiske læreplan. En systematisk tilgang til og nysgerrighed på effekten af de pædagogiske indsatser har til formål at styrke læringsmiljø og fællesskaber for alle børn i dagtilbuddet. Derfor er børneperspektivet og inddragelse af børns perspektiv også et eksplicit fokus, som der konkret kan arbejdes med ind i en evalueringskultur.  På den virtuelle temadag vil Søren Smidt forsker fra Life lab gøre os klogere på, hvordan man kan inddrage børnenes perspektiver i evalueringen af den pædagogiske praksis. Der er behov for at anvende metoder, der gør det muligt at få børnenes perspektiver på dagtilbuddets aktiviteter, så det pædagogiske personale også herigennem og med børnenes blik kan evaluere de pædagogiske forløb, fortæller Søren Smidt.

En meningsfuld evalueringskultur handler om i høj grad om et fokus på konkrete evaluerende indsatser i den daglige praksis og en ledelse, der sætter retningen. Gentofte er en af de kommuner, der har arbejdet med at opbygge evalueringskapaciteten i kommunen. Michael Andersen, pædagogisk leder, og Mathilde Lauth, pædagog, vil på temamødet dele deres erfaringer med at opbygge evalueringskapaciteten tæt på praksis gennem kompetenceudvikling.

KL’s virtuelle temadag d. 24. november sætter fokus, hvordan kommuner og dagtilbud kan styrke evalueringskulturen. Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig til dagen her.

KL afholder anden virtuelle temadag om evalueringskul-tur i dagtilbud

Temadagen er en del af et samarbejde mellem KL og KOMPONENT, der sætter fokus på styrket evalueringskultur i dagtilbud. Temadagen er målrettet pædagogiske konsulenter, dagtilbudschef og dagtilbudsledere. KOMPONENT udbyder parallelt hermed to kompetenceudviklingsforløb for dem, der vil arbejde indgående med kompetencer til at styrke evalueringskultur. Se mere på Evaluering som udvikling i praksis og Faglig ledelse af fagprofessionelles arbejde med evaluering

×

Log ind