01. oktober 2021

Webinarrække med fokus på betydningen af bevægelse for børn i 0-6års alderen

Hvad ved vi fra forskningen om betydningen af bevægelse og motorisk udvikling for børns trivsel, sundhed og læring? Og hvordan arbejdes der i praksis med denne viden til gavn for børnene?

I samarbejde mellem DIF, SDU og KL sættes der gennem tre webinarer fokus på betydningen af motorisk udvikling for børn i 0-6 årsalderen.

Børn har brug for leg og bevægelse. Vi ved, at bevægelse er en vigtig faktor for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det handler både om det sundhedsmæssige aspekt, hvor bevægelse og fysisk aktivitet i de tidlige år skaber grobund for et sundt og aktivt liv senere hen. I mindst lige så høj grad handler det om, at børns motoriske kompetencer og kropslige oplevelser har betydning for deres sociale og kognitive udvikling. Det er derfor helt afgørende, at vores børn bevæger sig og oplever verden gennem deres krop.

De tre webinarer består af oplæg og drøftelser med forskere og kommunale praktikere. Formålet er at bringe den nyeste viden og kommunale praksiserfaringer i spil for herigennem at blive klogere på, hvordan fremtidige tiltag på området kan styrkes og den pædagogiske praksis videreudvikles.

Webinarerne henvender sig primært til ledere og medarbejdere på forvaltningsniveau samt eventuelt institutionsledere med interesse for teamet og andre interessenter på området.

Webinarrækken er gratis og afholdes i november måned.

Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig her: Arrangementer – FIIBL

Hvis du har spørgsmål til webinarrækken, kan du kontakte konsulent Stinne Nøhr Lawaetz, stnl@kl.dk.

×

Log ind