08. april 2021

Webinar om faglig ledelse

KL og Skolelederforeningen afholder webinar om faglig ledelse i skolen d. 5. maj kl. 15:30-17:00 over zoom. Webinaret er gratis, men kræver tilmelding.

Skoleledelserne ønsker at udøve faglig ledelse og lærerne og pædagoger efterspørger faglig ledelse fra skoleledelsen. Men faglig ledelse er ikke en nem ledelsesopgave. Hverken at praktisere eller prioritere.

KL og Skolelederforeningen afholder d. 5. maj, kl. 15:30-17:00 et webinar hvor I vil blive præsenteret for et nyt materiale, der kan bidrage til at styrke den faglige ledelsesopgave på skolerne. Materialet er blevet til i et fælles projekt, der har sat fokus på, hvad der skal til for at lykkes med faglig ledelse i skolen.

Tilmelding

Webinaret er gratis, men kræver tilmelding via https://www.skolelederforeningen.org/webinar/

Denne eftermiddag vil Malene Ringvad, selvstændig konsulent, præsenterer jer for den didaktiske samtale som en vej til faglig ledelse. Malene har sammen med fire skoler udviklet og afprøvet en 4-trins-model for den didaktiske samtale.

Faglig ledelse er ledelse af skolens kerneopgave – altså elevernes læring og trivsel. Faglig ledelse kan bedrives på forskellige måder og bygge på forskellige typer af data. Webinaret udfolder den didaktiske samtale, som en metode til at bedrive faglig ledelse. Didaktiske samtaler er tilrettelagte samtaler om undervisningens mål og evaluering af undervisningen, og hvordan undervisningen kan tilrettelægges for at fremme alle elevers læring, udvikling og trivsel.

Derudover vil I høre erfaringer om arbejdet med praksisnær faglig ledelse fra Henrik Lynggaard, skoleleder, Øster NyKirke skole og fra Ullas Riisbjerg Thomsen, chef for uddannelse og læring i Vejle kommune. 

Program

Læs programmet for dagen her