07. maj 2021

Webinar om bevægelse som redskab til mere motiverende undervisning

Webinar den 19. maj giver inspiration til, hvordan kommuner og skoler kan arbejde med bevægelse. Der er blandt andet fokus på, hvordan eleverne bliver medskabere af meningsfuld og motiverende bevægelse i undervisningen.

Webinar om bevægelse som redskab til mere motiverende undervisning

Alle skoler skal arbejde med bevægelse som en del af skoledagen. Men det kan være svært at indarbejde bevægelse i undervisningen, så den er relevant i fagene og meningsfuld for eleverne.

Den 19. maj 2021 kl. 14.00-16.30 holder KL sammen med en lang række organisationer og Børne- og Undervisningsministeriet webinar om bevægelse i skolen.

Her stiller formand for Danske Skoleelever Esther Vyff Petersen blandt andet skarpt på, hvordan skolen kan indtænke eleverne som en aktiv ressource i bevægelsesarbejdet. Hun giver inspiration til, hvordan man kan integrere motion og bevægelse i skoledagen, så det motiverer og skaber læringslyst – også blandt de ældste elever.

Inspiration til organisering af arbejdet med bevægelse på skolerne

På webinaret vil flere organisationer og kommuner desuden give deres perspektiver på, hvordan arbejdet med bevægelse kan organiseres og systematiseres.

Du kan bl.a. opleve Skole og Forældre fortælle om, hvordan skolebestyrelsens principper for motion og bevægelse kan bidrage til ledelsesmæssig forankring af arbejdet på skolen. Desuden vil Dansk Skoleidræt give inspiration til, hvordan skoler og kommuner kan arbejde der med at få skabt en organiseret struktur, som på sigt kan udvikle sig til en bæredygtig kultur med fokus på motion og bevægelse som en del af undervisningen.

Se hele programmet og tilmeld dig her.

Webinaret er gratis og henvender sig til forvaltninger, skoleledere og ressourcepersoner og andre med interesse for området.

Det er arrangeret af KL, Børne- og Undervisningsministeriet, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen, Skole og Forældre, Danske Skoleelever, Dansk Skoleidræt, DGI og Danmarks Idrætsforening.