17. marts 2021

Vejen til opfølgning på tilsynet er faglig ledelse

I tilsynet som et pædagogisk udviklingsredskab er dialogen mellem dagtilbudschefen, pædagogisk konsulent, ledere, medarbejdere og forældre om institutionens praksis, og hvordan den kan udvikles omdrejningspunktet. Der skal være et læringsperspektiv i opfølgningen, der giver mulighed for at videreudvikle praksis.

Denne artikel er den femte i en række af artikler, hvor KL sætter spot på den kommunale tilsynspraksis. Artiklerne trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab om kommunal tilsynspraksis. Artiklerne kan læses på denne temaside på kl.dk. I denne artikel er der særligt fokus på den faglige ledelse og kvalitetsudviklingen, som opfølgning på tilsynet.

Formålet med det pædagogiske tilsyn er dobbelt. Hensigten er dels at kontrollere, at dagtilbuddene efterlever lovgivningen og kommunale mål og rammer, dels at understøtte institutionens faglige kvalitetsudvikling. I tilsynet som et pædagogisk udviklingsredskab er dialogen mellem dagtilbudschefen, pædagogisk konsulent, ledere, medarbejdere og forældre om institutionens praksis, og hvordan den kan udvikles omdrejningspunktet. Der skal være et læringsperspektiv i opfølgningen, der giver mulighed for at videreudvikle praksis. Ledere, medarbejdere og forvaltning indgår i det arbejde.

Hvad ved vi om kvalitet?

En fælles kvalitetsforståelse

En fælles forståelse af kvalitet ligger til grund for den kommunale tilsynspraksis. Grundlaget for kvalitetsforståelsen er dagtilbudsloven, det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan der lokalt skal omsættes til pædagogiske praksis.  En fælles kvalitetsforståelse understøtter derved en fælles viden om, hvad tilsynet skal give indsigt i og hvilke forskellige behov for indsigter fra tilsyn som medarbejdere, ledere, forvaltning og politikere har.  

En fælles forståelse af hvad der er god kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer, kobler sig til formålet med dagtilbud. ”Kvalitet i dagtilbud er at nå målet for kerneopgaven i dagtilbuddene nemlig at bryde negativ social arv og fremme læring, trivsel, udvikling og dannelse hos alle børn i et både kort- og langsigtet perspektiv”, udtaler  Stine Elverkilde, selvstændig konsulent, der har været oplægsholder i KL's partnerskab om god kommunal tilsynspraksis.  ”For at forstå hvad kvalitet er og for at kvalitetsforståelsen kan bruges som afsæt for tilsyn, så skal kerneopgaven og målene i den styrkede pædagogiske læreplan oversættes og omsættes til mål i zonen for nærmeste udvikling for børnene og som mål for de fagprofessionelles handlinger i det kollegiale samarbejde om kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer”, uddyber Stine Elverkilde.

På det pædagogiske tilsynsbesøg vil der være fokus på kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer, fx gennem observation af den pædagogiske praksis. Den tilsynsførende vil være nysgerrig og undersøgende på, om der ses en pædagogiks praksis, som kendetegnes ved høj kvalitet. Iagttagelser fra tilsynsbesøget skal formidles til den daglige ledelse og indgå i ledelse af forandringsprocesser, der styrker den pædagogiske kvalitet.

Læs resten af artiklen her.