18. maj 2021

Uvildighed i det pædagogiske tilsyn

KL sætter spot på det pædagogiske tilsyn i en række artikler og kommunecases. Denne artikel beskriver Tønder Kommunes erfaringer med tilsyn, og den tilsynspraksis, som løbende er blevet udviklet og som fortsat vil blive justeret, for at opnå det bedst mulige grundlag at føre tilsyn på.

I 2012 fik Tønder Kommune områdeledelse, og i den forbindelse gjorde forvaltningen sig overvejelser, om tilsynsopgaven kunne lægges ud til områdelederen. Det blev dog vurderet, at risikoen for "hjemmeblindhed" var for stor, og tilsynsopgaven forblev derfor i forvaltningen.

Der er af flere omgange blevet reflekteret over, om tilsynsopgaven overhovedet burde ligge i forvaltningen, men som en tilsynsførende fra en anden Kommune udtrykker det: "Vi smider et bærende element over bord. Nemlig det, at vi også skal føre tilsyn på politisk besluttede indsatser samt føre tilsyn på baggrund af det besluttede serviceniveau. Vi er styrede af bestemte og forskellige logikker og præmisser. Hvorfor tilsynet mister værdi, hvis det løsrives fra den konkrete kontekst".

Når tilsynsforpligtelsen fortsat ligger i forvaltningen, er det bl.a. fordi, at Tønder Kommune oplever, at det skaber sammenhæng i styringskæden, og binder det lovmæssige og de kommunale indsatser sammen i en helhed. Samtidig er det også muligt for den tilsynsførende hurtigt at rykke ud på et uanmeldt tilsyn fx på baggrund af en klage fra forældre, eller på baggrund af en bekymring andet sted fra. Det kræver dog, at den tilsynsførende kan balancere og vurdere sin rolle som enten rådgiver eller som tilsynsførende.

Hvis du vil vide mere om Tønder Kommunes arbejde med det pædagogiske tilsyn, kan du læse resten af casen her.

På KL's temaside om den kommunale tilsynspraksis kan du finde andre kommunale eksempler, artikler om tilsynsopgaven samt andet inspirationsmateriale.