26. maj 2021

Udvikling af en ny tilsynsmodel i Frederiksberg Kommune – som del af strategi for kvalitet i dagtilbud

Frederiksberg Kommune har igangsat arbejdet med at udvikle en ny tilsynspraksis. Grundlaget er den styrkede pædagogiske læreplan og udgangspunktet for at identificere og vurdere kvaliteten af den pædagogiske praksis er en fælles kvalitetsforståelse.

En fælles kvalitetsforståelse

Det er hensigten at udarbejde en klar kvalitetsforståelse, som kan omsættes i praksis gennem de pædagogiske læreplaner. Herudover er det også hensigten at udarbejde en tilsynsmodel, som kan bidrage til at sikre sammenhængen mellem kvalitetsforståelsen og udmøntningen af forståelsen i praksis gennem læreplanerne.

Det er ønsket at tydeliggøre sammenhængen mellem kvalitetsforståelse, tilsynsmodel og pædagogiske læreplaner, ved at udvikle følgende:

Kvalitetsforståelse (hvad skal vi have øje på): definition af kvalitetsforståelse i Frederiksbergs dagtilbud (kvalitetsindikatorer). Kvalitetsforståelsen bygger på EVAs model hvor kvalitetsbegrebet indeholder tre elementer, nemlig Struktur-, Proces- og Resultatkvalitet. I kvalitetsforståelsen skal også indgå lovbestemte krav (fx fra de pædagogiske læreplaner).

Tilsynsmodel (hvordan undersøger vi): en tilsynsmodel med konkrete værktøjer til indsamling og analyse af data, der understøtter aspekterne i kvalitetsforståelsen samt model for systematisk opfølgning og sikre kobling til udviklingen af de pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner (hvordan omsætter vi i praksis): Udviklingen af læreplaner i sammenhæng med kvalitetsforståelsen. På baggrund af tilsynet justeres den pædagogiske læreplan med henblik på at målrette handlinger, der understøtter kvalitetsforståelsen.

Hvis du vil vide mere om Frederiksberg Kommunes arbejde med det pædagogiske tilsyn, kan du læse resten af casen her.

På KL's temaside om den kommunale tilsynspraksis kan du finde andre kommunale eksempler, artikler om tilsynsopgaven samt andet inspirationsmateriale.