08. februar 2021

Udvikling af en ny tilsynsmodel i Faaborg-Midtfyn Kommune – evalueringskultur med plads til mange perspektiver og stemmer

Faaborg-Midtfyn har udviklet en ny tilsynsmodel, der skal være med til at skabe en evalueringskultur med plads til mange perspektiver og stemmer.

Værdier, principper – samt perspektiver på kvalitet

Faaborg-Midtfyn Kommune er som mange andre kommuner ved at give den kommunale tilsynspraksis et serviceeftersyn. Samtidig deltager Faaborg- Midtfyn Kommune i udviklingspartnerskabet i KL med en bredt sammensat ’Kommunegruppe’, som skal udvikle oplæg til en opdateret model for tilsyn. Kommunegruppen for Faaborg-Midtfyn Kommune har repræsentation fra såvel kommunale som private daginstitutioner, dagplejen samt forebyggelses- og centerchef. Der er fokus på, at videreudvikle en evaluerings- kultur og praksis på tværs af en stor organisatorisk mangfoldighed, hvor værdierne Tillid <=> Dialog <=> Læring fortsat skal være i centrum. Og hvor organiseringsprincipperne Systematik <=> Enkelthed <=> Genbrug skal være omdrejningspunkt.

Med input fra KL´s Partnerskab om tilsyn har første opgave været at præcisere selve formålet med kommunens tilsynsforpligtigelse - med andre ord: At sikre samt udvikle kvaliteten i alle de former for tilbud og ordninger, som er omfattet af dagtilbudsloven. Det indebærer en stor mangfoldighed af tilbuds- og organisationsformer:

  • En kommunal dagpleje med godt 130 dagplejehjem
  • 4 kommunale områdeinstitutioner fordelt på 10 matrikler
  • 5 folkeskoler organiseret som landsbyordninger med i alt 7 dagtilbudsmatrikler
  • 4 selvejende daginstitutioner
  • 15 private institutioner
  • 35 private pasningsordninger.

Både den kommunale tilsynsforpligtelse og ønsket om at etablere en fælles forståelse af kvalitet retter sig mod alle tilbuds- og organisationsformer.

Du kan læse resten af artikel her.

På KL's temaside om kommunale tilsynspraksis kan du finde andre kommunale eksempler, artikler om tilsynsopgaven samt andet inspirationsmateriale.