11. oktober 2021

Temadag om kommunal tilsynspraksis på dagtilbudsområdet den 23. november 2021

Kravene i dagtilbudsloven til det kommunale tilsyn med dagtilbud forventes at blive skærpet fra den 1. januar 2022. Det betyder, at alle kommuner skal revurdere egen tilsynspraksis op mod ændrede lovkrav

Kravene i dagtilbudsloven til det kommunale tilsyn med dagtilbud forventes at blive skærpet fra den 1. januar 2022. Det betyder, at alle kommuner skal revurdere egen tilsynspraksis op mod ændrede lovkrav.

Derfor inviterer KL alle kommuner til temamøde den 23. november 2021 om de nye krav til den kommunale tilsynspraksis. Temamødet foregår virtuelt.

 

Om temamødet

På temamødet vil Børne- og Undervisningsministeriet gennemgå de forventede nye lovkrav og den politiske intention bag bestemmelserne. Derudover vil der være tre vidensoplæg, der belyser og perspektiverer kommunal tilsynspraksis af høj kvalitet:

  • Fra tilsynsmodel til tilsynspraksis, der giver mening, v/Susanne Stentoft Hermansen, Konsulent, forfatter og foredragsholder
  • Kommuneeksempel på udvikling af den kommunale tilsynspraksis, v/Christina Breinholt Schou, dagtilbudschef i Roskilde Kommune
  • Tilsyn i spændet mellem kontrol og udvikling – hvilken rolle spiller data? v/Line Skov Hansen, studielektor, LSP – Laboratorium for praksisrettet dagtilbuds- og skoleforskning, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

Program for temadagen og tilmelding findes her

×

Log ind