13. december 2021

Strategisk fokus og mini-forsøg på skolerne kan være med til at skabe en mere varieret og motiverende skoledag

KL har netop afsluttet et netværk for kommuner om udvikling og ledelse af en varieret og motiverende skoledag. Erfaringerne viser, at prøvehandlinger kan være en god metode til at fremme afvekslende, inkluderende og motiverende undervisning.

KL har i 2020-2021 faciliteret et netværk for kommuner om udvikling og ledelse af en mere varieret og motiverende skoledag. Kommunerne har fået inspiration fra forskere og praktikere, sparret på tværs af kommuner og fået understøttelse til deres lokale indsatser fra KL og Line Arnmark, som er chefkonsulent på Københavns Professionshøjskole.

Prøvehandlinger som metode

Som en del af netværket har skoler og forvaltninger arbejdet med prøvehandlinger. De har testet nye – både organisatoriske og pædagogiske – veje at gå for at skabe en skoledag, som i højere grad aktiverer eleverne og tilbyder dem anvendelsesorienterede og varierede undervisningsformer, som gør det lettere for børn og unge at forstå, hvad de skal lære og hvorfor.

Line Arnmark, som har fulgt kommunerne undervejs, anbefaler alle kommuner og skoler at prøve at arbejde med prøvehandlinger for at udvikle deres praksis:

”Prøvehandlinger er en innovationsmetode, som alle kan benytte sig af – både lærere, pædagoger, skoleledelse og forvaltning. Her laver man systematisk små forsøg og undersøgelser midt i hverdagen. Man ved ikke på forhånd, hvordan de virker. Man tester idéer og hypoteser af, justerer undervejs og afprøver igen. Denne måde at arbejde med hverdagsinnovation på, kan være mere tilgængelig for alle skolens aktører og muliggøre en pædagogisk udvikling, som ellers er svær i en hverdag, hvor tid er en knap ressource.”

Erfaringer fra netværket

I netværket har nogle skoler lavet forsøg med co-teaching og tættere sammenhæng mellem special- og almentilbuddene. Andre har arbejdet med projektbaseret undervisning, elevinddragelse og motivation.

Trods praktiske udfordringer pga. corona-nedlukninger og -restriktioner undervejs i netværket oplever de deltagende kommuner, at netværket har hjulpet med at holde fokus på udviklingsopgaven over længere tid ved at skabe en fælles forpligtelse til at sætte konkrete handlinger i gang og følge op på adfærdsændringer undervejs.

Flere skoleledere fortæller, at de er rykket tættere på undervisningen og har fået en større opmærksomhed på vigtigheden af deres faglige ledelse. En skoleleder er fx begyndt fast at deltage på fagteamsenes møder for at følge arbejdet og sparre med lærerne om netop denne opgave.

Samtidig har det ifølge Børne- og Familiechef i Sorø Kommune Henrik Madsen bidraget til at skabe en fælles forståelse af udfordringer og behovet for tiltag på tværs af skoler:

”Vi har fået et afsæt for i hele skolelederkredsen at sætte turbo på indsatsen med at skabe mere varieret, inkluderende og motiverende undervisning. Selvom de enkelte skoler er forskellige steder og har forskellige fokuser, skal vi i fællesskab støtte op om, at der sker en udvikling og dele viden og erfaringer om denne på tværs.”

Værktøjer til at arbejde med prøvehandlinger

I forbindelse med netværket har KL bedt en række kommuner, skoleledelser og organisationer lave korte videoer, hvor de fortæller om, hvordan man kan arbejde struktureret med at skabe en mere varieret og motiverende skoledag.

Desuden har KL lavet skabeloner, som forvaltninger og skoler kan bruge til at beskrive prøvehandlinger og handleplaner. Skabelonerne er et enkelt redskab til at definere og planlægge prøvehandlinger.

Læs mere om prøvehandlinger som metode og find videoer og skabeloner her.

×

Log ind