29. april 2021

Skal jeres ledergruppe deltage sammen på KL’s Dagtilbudskonference august 2021

På KL’s Dagtilbudskonferencen den 31. august sætter vi fokus på det fælles ansvar aktørerne har for at sikre kvalitet i dagtilbud for alle børn.

På KL’s Dagtilbudskonference 2021 drøfter vi det fælles ansvar, vi har for at kvaliteten styrkes i dagtilbud. Høj kvalitet sikres ved at dagtilbudsområdet prioriteres, og at ressourcerne bruges til størst gavn for børnene. 

Inge Schou Larsen holder oplægget ”Børneperspektiver styrker det tværprofessionelle samarbejde”. Her vil hun sætte fokus på betydningen af et stærkt tværprofessionelt samarbejde i forbindelse med overgange og skolestart. Oplægget vil udfordre deltagerne til at anskue de udfordringer børn møder ved pædagogiske overgange fra børns perspektiv. Der gives i oplægget eksempler fra praksis, og på hvordan et perspektivskift kan skabe konkrete nye handlingsmuligheder for de professionelle og samtidig også styrker samarbejdet og rollerne som medskabere af den pædagogiske overgangspraksis for børnene.

 

I kan se program og tilmelde jer her