05. januar 2021

Samskabelse og fællesskab i det pædagogiske tilsyn

Holbæk Kommune har udviklet en udviklingsfokuseret tilsynsmodel for kommunens dagtilbud. Modellen bygger på Holbæk Kommunes værdi om samskabelse og fællesskab om kerneopgaven – at skabe trivsel og læring for kommunens dagtilbudsbørn.

Kvalitetsforståelsen er central

I Holbæk kommune er ambitionen, at børn til enhver tid oplever kvalitet i deres møde med dagtilbudspersonalet og læringsmiljøet, som  børn, personale, forældre, forvaltning m.m. skaber sammen.

Kvalitetsforståelsen har rod i  den styrkede pædagogiske læreplan og bygger på en fælles kvalitetsforståelse, som er udarbejdet af ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet i tæt samarbejde med andre fagpersoner fra f.eks. skole- og specialområdet. Forældrebestyrelserne har givet feedback inden den endelige politiske godkendelse.

Arbejdet med kvalitet bygger på en forståelse af, at kvalitet er en flydende størrelse, der løbende må defineres på baggrund af den tilgængelige forskning og viden om, hvad der skaber gode dagtilbud. Kvaliteten kan ikke sættes på formel, men opstår som følge af de lokale betingelser og en  reflekteret faglig informeret praksis over, hvordan betingelserne kan sættes i spil på forskellige måder både med og mellem forskellige børn og deres voksne.

Tilsynsdialogen bygger på dagtilbuddets beskrivelse af egen praksis og eksterne observationer og har til formål at skabe refleksion over egen praksis og læring. Denne dialog bliver et fælles afsæt mellem leder, personale, forvaltning og forældre for forståelse af, hvad der skal udvikles i dagtilbuddet og i kommunen som helhed for at børnenes læringsmiljø bliver endnu bedre.

Du kan læse resten af artikel her.

På KL's temaside om kommunale tilsynspraksis kan du finde andre kommunale eksempler, artikler om tilsynsopgaven samt andet inspirationsmateriale.