18. juni 2021

Sammenhæng i ledelseskæden - en forudsætning for kvalitetsudvikling

KL´s partnerskab for udvikling af den kommunale tilsynspraksis er afsluttet. På afslutningsseminaret, hvor interessenterne på området deltog, blev der sat fokus på betydningen af, at den kommunale tilsynspraksis og den op-følgende kvalitetsudvikling forankres i en sammenhængende ledelseskæde.

Intet dagtilbud er en øde ø. Dagtilbud befinder sig i en ledelseskæde, hvor det politiske niveau skal have mulighed for at udstikke retning og vide, hvad der foregår, så de kan påtage sig deres del af ansvaret for kvalitet. Det er en grundlæggende præmis i offentlige organisationer. Men samtidig er det også vigtigt at designe tilsyn og andre kontrol- og styringstiltag sådan, at forvaltningen, lederne og det pædagogiske personale, får de bedste muligheder for at varetage hver sin opgave med at forbedre og udvikle praksis.

Caroline Howard Grøn, der er lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet satte på af-slutningsseminaret fokus på, hvad det kræver af politikere, forvaltning og dagtilbud at binde ledelseskæden sammen – også i den kommunale til-synspraksis.

”Der er to forskellige præmisser for, hvordan vi kobler ledelseskæden sammen. Den ene er den demokratiske præmis, hvor vægten lægges på, at der skal være rum til politisk styring i en offentlig politisk kontekst. Afsættet her er den præmis, at politisk kontrol og retning er helt legalt. Den anden præmis er den professionelle præmis, hvor vægten lægges på respekt og lydhørhed overfor de fagprofessionelle. Her er fokus på de professionelles viden og behov for autonomi og for at være en del af et fællesskab”, udtaler Caroline Grøn. Den kommunale tilsynspraksis skal forankres i den sammenhængende styrings- og ledelseskæde på måder, der giver plads til at balancerer de to præmisser.

Læs resten af artiklen her.

På KL's temaside om den kommunale tilsynspraksis kan du finde andre kommunale eksempler, artikler om tilsynsopgaven samt andet inspirationsmateriale.