24. februar 2021

Pædagogisk tilsyn i Københavns Kommune

Højkvalitetsdagtilbud er kendetegnet af tilstrækkelige normeringer og ordentlige arbejdsforhold. Der er tryghed, nærvær og lydhørhed mellem voksne og børn. I Københavns Kommune har de stort fokus på en systematisk tilgang til udvikling af læringsmiljøet, og de følger op hvert år i tilsynet.

Et ambitiøst pædagogisk tilsyn

Det pædagogiske tilsyn i Københavns Kommune er bygget op af 5 byggeklodser:

  1. Kriteriebaserede observationer foretaget af den pædagogiske konsulent indenfor hvert af vores seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet.
  2. Faglig dialog mellem pædagogisk konsulent, leder, medarbejderrepræsentant og forældrerepræsentant.
  3. Selvregistrering, som lederen foretager forud for tilsynet, og som har fokus på, om institutionen lever op til krav i lovgivning, politikker, nationale og kommunale anbefalinger mv.
  4. Læreplanen og børnemiljøvurderingen.
  5. Øvrig viden og data om institutionen.

Tilsynet afsluttes med en rapport, hvor den pædagogiske konsulent indenfor hvert af pejlemærke vurderer, hvad institutionen skal arbejde videre med; enten ’Ny indsats’, ’Tilpas indsats’ eller ’Vedligehold indsats’.

Tilsynet gennemføres en gang årligt. I de institutioner som i det foregående år udelukkende har fået ’Vedligehold indsats’ i alle pejlemærker, har vi tillid til, at lederen kan drive og udvikle institutionen videre og her øges kadencen for ordinært tilsyn til hvert andet år. I det år, hvor der ikke er ordinært tilsyn, gennemføres et ’Light tilsyn’. I Light-tilsynet udskiftes det ordinære tilsynsbesøg med en vedligeholdelsesdialog mellem institution og pædagogisk konsulent. På den måde sikrer vi en tæt dialog om og understøttelse af udviklingen af den pædagogiske kvalitet, og får flere ressourcer til at fokusere på de institutioner, der har mere brug for det.

Hvis du vil vide mere om København Kommunes arbejde med det pædagogiske tilsyn, kan du læse resten af artiklen her.

På KL's temaside om kommunale tilsynspraksis kan du finde andre kommunale eksempler, artikler om tilsynsopgaven samt andet inspirationsmateriale.